Alati za procenu | Atria Group

Alati za procenu

Alati za procenu iz našeg portfolija prvenstveno su namenjeni kompanijama.

Alati za procenu (11)

Zapošljavanje talenata

Smanjite rizik od loših odluka pri izboru kandidata. Identifikujte ono što je važno za ulogu i ponašanja koja najviše predviđaju performanse i potencijal; prilikom merenja i upoređivanja rezultata u procesu donošenja odluke, imaćete fer i objektivnu procenu.

Razvoj talenata

Identifikujte ključne tačke u razvoju talenata i uskladite talenat sa potrebama posla. Samosvest zaposlenih se povećava planiranjem razvoja koji je usmeren ka pojedincu. To čini zaposlene odgovornijim za postizanje svojih ciljeva.

Upravljanje talentima

Odaberite najbolje lidere identifikujući pojedince sa potencijalom da razviju kompaniju pri čemu će oni imati najveći poslovni uticaj na njen rast. Razumite performance management i efikasno upravljajte njime zarad najboljih performansi zaposlenih.

Management Action Profile (MAP)

Ovaj alat za procenu je namenjen menadžerima i supervizorima timova koji žele da steknu uvid u procenu svojih menadžerskih veština od strane kolega, članova tima i sebi direktno pretpostavljenih.

Leadership Equity Assessment (LEA)

Ovaj alat za procenu je namenjen organizacijama koje žele da unaprede produktivnost, profitabilnost, zadovoljstvo internih i eksternih klijenata, kao i zadržavanje ključnih članova tima.

Organizational Agility (OA)

Ovaj alat za procenu je namenjen organizacijama koje žele da identifikuju trenutnu organizacionu kulturu i definišu poželjnu kulturu koja je u skladu sa njihovom vizijom i strategijom.

Sales Competency Assessment (SCA)

Ovaj alat za procenu je namenjen kompanijama orijentisanim na B2C prodaju koje žele da identifikuju kompetencije koje je potrebno razvijati kod prodavaca zarad unapređenja prodajnih rezultata.

PASport Recruiting

PASport je alat koji služi za brzu, jefitinu i pouzdanu procenu kandidata prilikom zapošljavanja.

Value View

ValueView je alat koji je namenjen organizacijama koje su ili u procesu transformacije ili pred njim, kao i profesionalcima koji se bave vrednovanjem poslova i aktivnosti zaposlenih na svakom radnom mestu.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.