Alati za procenu – Atria Group

Alati za procenu

Alati za procenu iz našeg portfolija prvenstveno su namenjeni kompanijama.

Alati za procenu (11)

Management Action Profile (MAP)

Ovaj alat za procenu je namenjen menadžerima i supervizorima timova koji žele da steknu uvid u procenu svojih menadžerskih veština od strane kolega, članova tima i sebi direktno pretpostavljenih.

Leadership Equity Assessment (LEA)

Ovaj alat za procenu je namenjen organizacijama koje žele da unaprede produktivnost, profitabilnost, zadovoljstvo internih i eksternih klijenata, kao i zadržavanje ključnih članova tima.

Organizational Agility (OA)

Ovaj alat za procenu je namenjen organizacijama koje žele da identifikuju trenutnu organizacionu kulturu i definišu poželjnu kulturu koja je u skladu sa njihovom vizijom i strategijom.

Sales Competency Assessment (SCA)

Ovaj alat za procenu je namenjen kompanijama orijentisanim na B2C prodaju koje žele da identifikuju kompetencije koje je potrebno razvijati kod prodavaca zarad unapređenja prodajnih rezultata.

Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

OPQ je psihometrijski test prikladan za procenu svih nivoa zaposlenih, od top menadžmenta do početnih pozicija.

Verify

Ovaj alat za procenu je namenjen pre svega profesionalcima iz oblasti selekcije, menadžerima i profesionalcima u različitim industrijama, supervizorima, kao i izvršiocima i administrativnom osoblju.

Motivational Questionnaire

Ovaj alat za procenu je namenjen proceni svih hijerarhijskih nivoa u okviru organizacije.

Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ)

CCSQ namenjen je osobama koje rade direktno sa klijentima u bankama, prodaji ili različitim call centrima.

360 stepeni procena

Ovaj alat za procenu je namenjen za procenu menadžera na različitim hijerarhijskim nivoima.

Dependability and Safety Instruments (DSI)

Ovaj alat za procenu je namenjen kompanijama koje žele da procena navike praćenja procedura i pravila.

ValueView

ValueView je namenjen organizacijama koje su ili u procesu transformacije ili pred njim, kao i profesionalcima koji se bave vrednovanjem poslova i aktivnosti zaposlenih na svakom radnom mestu.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.