Assessment and Development Center (A/DC) – Atria Group
Assessment and Development Center (A/DC)

Assessment and Development Center (A/DC)

Centar za procenu i razvoj (Assessment and Development Center – A/DC) predstavlja proces identifikovanja veština i sposobnosti pojedinaca.

16. i 18. OKTOBAR Beograd

Kombinujući snage svih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima ili o snagama i razvojnim potrebama već postojećih zaposlenih.

Dizajnira se tako da se usredsređuje na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji kandidat treba da obavlja. Samim tim tehnike koje se koriste se određuju na osnovu radne pozicije za koju se centar organizuje. U portfoliju SHL metodologije možete naći vežbe namenjene proceni kandidata na različtim hijerarhijskim nivoima organizacije, počevši od diplomaca, administracije, linijskih menadžera, preko srednjeg i TOP menadžmenta. Ovaj dvodnevni trening je namenjen svima koji žele da se sertifikuju i samostalno sprovode centre za procenu i razvoj u okviru svojih selekcionih i razvojnih tehnika.

Kome je trening namenjen?

» HR profesionalcima » Linijskim menadžerima koji žele da uvedu ili unaprede postojeće centre za procenu i razvoj » Svima koji žele da prošire svoj portfoilo i uvedu centar za procenu i razvoj u okviru svoje kompanije

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:

1. Uvod

 • Upotreba centra za procenu i razvoj
 • Model kompetencija kao osnova centra za procenu i razvoj

2. Dizjan i implementacija centara

 • Matrica centra za procenu i razvoj
 • Integracija sakupljenih informacija
 • Dizajniranje vežbi

3. Upotreba centara

 • Razvoj zaposlenih
 • Selekcija zaposlenih
 • Procena zaposlenih

4. Povezivanje centra za procenu i razvoj sa poslovnim ciljevima

5. Povratak investicije

Na kraju treninga učesnici će moći da:

 • Samostalno dizajniraju centar za procenu i razvoj u skladu sa potrebama svoje organizacije i njenih pojedinačnih sektora
 • Koriste alate za postavljanje i upravljanje integrisanim procenama i razvojnim procesima
 • Odaberu i prilagode odgovarajuće vežbe
 • Prilagode centar za procenu i razvoj specifičnim organizacionim ciljevima
 • Pravilno planiraju razvojne aktivnosti
 • Naprave akcioni plan sopstvenog razvoja na polju osmišljavanja i sprovođenja centra za procenu i razvoj u svojoj organizaciji
 • Postanu registrovani praktičar za SHL Centar za procenu i razvoj
 • Ovladaju alatima za merenje efektivnosti centara

Više o Centru za procenu i razvoj

Centar za procenu

Centar za procenu predstavlja proces identifikovanja veština, sposobnosti i potencijala kandidata. Kombinujući snage mnogobrojnih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, njihovim trenutnim snagama i potencijalu.

Centar za razvoj

Centar za razvoj predstavlja proces identifikovanja veština, sposobnosti i potencijala kandidata. Kombinujući snage mnogobrojnih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, njihovim trenutnim snagama i potencijalu.

16. i 18. OKTOBAR – Beograd