Atria Group i studenti psihologije – Prvi mentorski projekat | Atria Group
Atria Group i studenti psihologije – Prvi mentorski projekat

Atria Group i studenti psihologije – Prvi mentorski projekat

Prošle nedelje, u kompaniji Atria Group, ugostili smo mlade kolege, studente master-studija Modula za psihologiju rada, Odeljenja za psihologiju.

U okviru predmeta Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada u cilju unapređivanja veština poslovnog komuniciranja, studenti su imali izuzetnu priliku da rade simulaciju poslovne prezentacije pod mentorstvom starijih kolega – psihologa i HR konsultanata kompanije Atria Group, Dragana Ristića i Kristine Jevtić. Posebno nam je zadovoljstvo što je studente podržao i mentorisao Dragan Ilić, poznati psiholog i novinar. U okviru ovog projekta studenti su predstavili svoje radove mentorima i dobili feedback i smernice koje će im značiti u daljem profesionalnom razvoju.

 

Dragan Ilić, psiholog i novinar, Produkcija Supermiš

Na samom početku ispred kompanije Atria Group, studente Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, pozdravili su Peđa Jovanović, Senior partner i Marija Branovački, Sales & Development Manager. Oni su im ukazali na važnost mentorstva tokom ličng i karijernog razvoja i podelili sa njima svoja profesionalna iskustva. Nakon toga, otpočeo je Mentorski program sa studentima psihologije koji su vodili psiholozi i HR konsultanti, Dragan Ristić i Kristina Jevtić.

                                          Dragan Ristić, psiholog i HR konsultant                                                                                         Kristina Jevtić, psiholog i HR konsultant

Oni su mladim kolegama predočili izazove sa kojima se susreću u radu sa menadžmentom kompanija i na koje sve načine, kao psiholozi, prepoznaju njihove razvojne potrebe i doprinose njihovom sistemu u ciju zadovoljstva zaposlenih, njihove veće produktivnosti i efikasnosti. Na osnovu svog internacionalnog iskustva, Kristina je dala primere iz prakse kako psiholozi u HR-u mogu da se pozicioniraju u biznisu i da budu podrška u razvoju zaposlenih. Dragan Ilić, kao psiholog u medijima, dao je poseban osvrt na važnost tema koje su studenti izabrali i podstakao ih da budu hrabri u sprovođenju istih.

Za Dragana Ristića, ovaj projekat imao je posebnu vrednost s obzirom da je nakon više godina ponovo sarađivao sa svojom profesorkom Dr Ivanom B. Petrović,  koja je i inicijator projekta. On je studentima ukazao na važnost znanja koja stiču tokom studija i naveo da je to bazično polazište u razumevanju razvojnih potreba, a da bi sama primena istih trebalo da bude fleksibilnija i prilagođena potrebama biznisa.

Studenti psihologije

Kao lideri u oblastima ličnog i profesionalnog razvoja smatramo da je važno pružiti podršku mladim psiholozima kako bi svoja teorijska znanja demonstrirali u praksi i bili upućeni u najsavremenije metodologije koje se primenjuju u oblasti psihologije rada i organizacione psihologije. Verujemo da su studenti uživali koliko i mi i da su dobili mnoštvo korisnog i praktičnog znanja. Radujemo se novim projektima.

         Studenti i mentori

Ostale vesti