Blog | Atria Group

Blog

Sve o najnovijim trendovima

asesmenti u razvoj menadžera
Brojne kompanije investiraju mnogo resursa, vremena i novca kreirajući strategije, planove, budžete za razvoj veština svojih menadžera, zaposlenih u prodaji,
Pročitajte više
Poslovna simulacija
Sve veći broj „milenijalaca“ predstavlja novu demografsku sliku zaposlenih u kompanijama i samim tim one bi trebalo da se prilagode
Pročitajte više
Veština uverljive komunikacije je srce prodaje. Da bismo nekoga uverili u vrednost naših proizvoda ili usluga, moramo biti u stanju
Pročitajte više
Godinu dana od početka globalnog Covid fenomena, društvenim mrežama dominiraju članci i objave koje su usmerene na probleme, na ono
Pročitajte više