Blog – Atria Group

Blog

Sve o najnovijim trendovima

shl atria group samokontrola
Kako koristititi gas i kočnicu na nepoznatom terenu? – značaj samokontrole u promenjenim uslovima poslovanja
Pročitajte više
COVID 19 ATRIA
COVID 19 – Trenutak kada će pravi lideri doći do izražaja
Liderstvo u doba krize: Koja su to ponašanja koja će omogućiti liderima da na što bolji način odgovore izazovima koje
Pročitajte više
cbi
Zašto sve veći broj svetskih kompanija koristi CBI?
Pročitajte više
emocionalna inteligencija
LIDERSTVO – Zašto je važna emocionalna inteligencija
Brojna istraživanja u oblasti motivacije zaposlenih ukazuju na činjenicu da oni traže radno okruženje u kome mogu da se osećaju autonomno, shvate
Pročitajte više
Kako probiti ledeni breg u komunikaciji
O ledenom bregu kao simbolu govorio je još Frojd. Kroz ovu metaforu on objašnjava psihički život kao santu leda čiji
Pročitajte više
vrhusnki komunikator atria
Zašto je vrhunski komunikator jedan od najkorišćenijih komunikacionih treninga na svetu?
Da li ste znali da je model „Društveni stilovi“ na kojima se zasniva trening „Vrhunski komunikator“ svetski najpoznatiji i najkorišćeniji
Pročitajte više
shl alati atria
Zaposleni sa visokim potencijalom: da li je vaše „VISOKO“, dovoljno VISOKO?
Poređenje zaposlenih sa visokim potencijalom (HiPo zaposlenih) sa širim tržištem omogućava Senior menadžerima da se uvere u to da zaista
Pročitajte više
komunikacija vrhunski komunikator
Šta je bolje – biti DOMINANTAN ili POVUČEN/UMEREN u komunikaciji?
Pročitajte više
HR između strategije i prakse
Pročitajte više