Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance | Atria Group
Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performanceBuild up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Wave Work Roles izveštaj osvetljava koje su najpoželjnije i najmanje preferirane radne uloge pojedinca na radnom mestu i kako ih efikasno iskoristiti u radu sa drugima.

Model je razvijen razdvajanjem klastera Wave Performance Culture Framework. Model „Great Eight“, model radnog učinka koji su razvili Kurz i Bartram (2002), korišćen je da se uspostavi svaka od osam skala radnih uloga.

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Imate grupu talentovanih individua čiji timski rezultati mogu biti bolji?

 • Sprovedite sesije timskih treninga ili koučinga koristeći moćni Work Roles model.
 • Analizirajte individualne izveštaje – snage i izazove svakog člana tima i istražite načine za unapređenje i razvoj kroz prizmu timskih ciljeva.
 • Koristite Work Roles model kako biste podstakli razumevanje onoga što je potrebno da bi se postigli ciljevi – individualni, timski i organizacioni.
 • Svaki član tima stvara uvid u svoje uloge i stilove, u kakvom su oni odnosu sa drugim stilovima u timu i kako tu interakciju unaprediti.
 • Pregled grupnog profila radnih uloga, naglašavajući najpoželjnije i najmanje preferirane radne uloge u timu i uticaja ovog profila na postizanje timskih ciljeva.
 • Akciono planiranje zasnovano na uvidu sa sesije, kako bi se omogućilo timu da kreira zajedničke ciljeve, za koje bi se mogli smatrati odgovornim.

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Koja ponašanja svaki član treba da prestane da praktikuje, koje veštine da usvoji, a koje dobre prakse da nastavi da koristi?

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

 • Potrebe biznisa
 • Crte ličnosti vs Radne uloge
 • Fleksibilnost
 • Timski coaching
 • Kvalitet
 • Jedinstven i ciljani razvoj
 • Primena konkretnih akcionih planova koji će pomoći timu da postigne svoj cilj i pokrene organizaciju napred kroz otvoreniji pristup i efikasniju komunikaciju
 • Angažovanost
 • Fokus na poboljšanje dinamike tima i podsticaj na saradnju sa suprotstavljenim ulogama, koristeći njihove prednosti
 • Razumevanje stilova unutar tima pomaže da se razvije angažovanost i efikasnija saradnja
 • Korišćenje online tehnologije za efikasno prikupljanje podataka i sticanje smislenog uvida u snage i izazove pojedinca i tima koji imaju uticaj na uspešnost organizacije

Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Datum održavanja: 

27.09.2022.

Vreme:

16h – 18h

Lokacija:

Petit Jardin, Pop Lukina 12