Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance | Atria Group
Build up your Team Effectiveness – Razvijte svoje timove i unapredite njihove performance

Wave Work Roles izveštaj osvetljava koje su najpoželjnije i najmanje preferirane radne uloge pojedinca na radnom mestu i kako ih efikasno iskoristiti u radu sa drugima.

Model je razvijen razdvajanjem klastera Wave Performance Culture Framework. Model „Great Eight“, model radnog učinka koji su razvili Kurz i Bartram (2002), korišćen je da se uspostavi svaka od osam skala radnih uloga.

Imate grupu talentovanih individua čiji timski rezultati mogu biti bolji?

 • Sprovedite sesije timskih treninga ili koučinga koristeći moćni Work Roles model.
 • Analizirajte individualne izveštaje – snage i izazove svakog člana tima i istražite načine za unapređenje i razvoj kroz prizmu timskih ciljeva.
 • Koristite Work Roles model kako biste podstakli razumevanje onoga što je potrebno da bi se postigli ciljevi – individualni, timski i organizacioni.
 • Svaki član tima stvara uvid u svoje uloge i stilove, u kakvom su oni odnosu sa drugim stilovima u timu i kako tu interakciju unaprediti.
 • Pregled grupnog profila radnih uloga, naglašavajući najpoželjnije i najmanje preferirane radne uloge u timu i uticaja ovog profila na postizanje timskih ciljeva.
 • Akciono planiranje zasnovano na uvidu sa sesije, kako bi se omogućilo timu da kreira zajedničke ciljeve, za koje bi se mogli smatrati odgovornim.

Koja ponašanja svaki član treba da prestane da praktikuje, koje veštine da usvoji, a koje dobre prakse da nastavi da koristi?

 • Potrebe biznisa
 • Crte ličnosti vs Radne uloge
 • Fleksibilnost
 • Timski coaching
 • Kvalitet
 • Jedinstven i ciljani razvoj
 • Primena konkretnih akcionih planova koji će pomoći timu da postigne svoj cilj i pokrene organizaciju napred kroz otvoreniji pristup i efikasniju komunikaciju
 • Angažovanost
 • Fokus na poboljšanje dinamike tima i podsticaj na saradnju sa suprotstavljenim ulogama, koristeći njihove prednosti
 • Razumevanje stilova unutar tima pomaže da se razvije angažovanost i efikasnija saradnja
 • Korišćenje online tehnologije za efikasno prikupljanje podataka i sticanje smislenog uvida u snage i izazove pojedinca i tima koji imaju uticaj na uspešnost organizacije

Datum održavanja: 

27.09.2022.

Vreme:

16h – 18h

Lokacija:

Petit Jardin, Pop Lukina 12

Ostale vesti