COVID 19 – Trenutak kada će pravi lideri doći do izražaja | Atria Group
COVID 19 – Trenutak kada će pravi lideri doći do izražaja

COVID 19 – Trenutak kada će pravi lideri doći do izražaja

Liderstvo u doba krize: Koja su to ponašanja koja će omogućiti liderima da na što bolji način odgovore izazovima koje globalna pandemija korona virusa donosi??

U ovo doba nesigurnosti i rastuće zabrinutosti, organizacije traže od lidera da donesu kritične odluke. Od HR lidera se traži da obaveštavaju zaposlene o daljem toku poslovanja praveći balans između potreba biznisa i potreba ljudi u novonastaloj situaciji.

Došlo je vreme da organizacije stave u fokus najefikasnije pojedince koji će preuzeti ovu zahtevnu privremenu ulogu.

U studiji iz 2016 analizirani su podaci 9.000 lidera i njihovih 35.000 direktno podređenih kako bi se utvrdilo koja ponašanja predviđaju uspeh u prevazilaženju globalnih izazova.

Ukoliko rezlutate sagledamo kroz današnju krizu u kojoj se ceo svet nalazi, top 6 indikatora ponašanja su:

Razumeti druge

Ova kriza nije prilika za krivicu, zloupotrebu drugih ili neznanje. Ovo je vreme kada bi lideri treba da pokažu ljudskost i budu uzor u prepoznavanju potreba ljudi kako bi efikasno i saosećajno reagovali.

 Ubediti druge

Lideri širom sveta sada donose nelagodne i brze odluke. U zemljama ili određenim kancelarijskim lokacijama u kojima posluju kompanije, lideri su morali da donesu odlučne akcije na terenu, održavajući sklad sa poslovanjem globalnih kancelarija.

Deliti znanje i smernice

U ovom kontekstu postoji potreba da se lideri globalno povezuju – da dele podršku, resurse i upoređuju planove za vanredne situacije. Postoji moć u proaktivnom razumevanju akcija koje su se pokazale kao manje ili više efikasne. U situaciji bez tačnog presedana, znanje je moć.

 Apelovati na emocije

Iako možda još uvek nije rasprostranjeno priznavanje psihološkog uticaja novonastale situacije, lideri moraju biti oprezni u tumačenju čitavog niza reakcija od straha, preko besa, do poricanja. Kada je potrebno ubediti svoje saradnike da preduzmu momentalne, neprijatne ili možda čak i drastične mere, razumevanje različitih perspektiva i motiva drugih je izuzetno važna i uticajna stavka.

Etički se ponašati

Ovo je vreme kada mnoge organizacije ograničavaju putovanja i prilagođavaju se poslovanja od kuće. Negativni finansijski uticaj očigledan je u različitim industrijama i globalnom slabljenju tržišta. Ipak, ovo je vreme prvenstveno za razmišljanje o solidarnosti, a ne o profitu, kako bi se osiguralo da što manji broj ljudi na planeti bude pogođen trenutnom situacijom – lideri sa velikim uticajem sada zaista imaju ogromnu odgovornost.

Poštovati pravila i regulative 

Mnoge nacije su se pokazale kao veoma odgovorne kada su u pitanju praćenje, primena i obezbeđivanje društvenih smernica. Druge možda nemaju dovoljno resursa ili informacija na raspolaganju, te time ostavljaju praznine u zvaničnim smernicama. Lideri organizacija bi trebalo da konstantno budu upućeni u ova dešavanja, da potencijalno uvode svoje interne smernice, ukoliko tako nalaže situacija i da vode druge svojim primerom tako što će se držati predviđenih uputstava.

Novonastala situacija je odlična prilika za razmišljanje i važan podsetnik o potrebi organizacija da budu spremne za ovakva dešavanja. Postoji preduslov za uspostavljanje planova i pristupa za brzu identifikaciju i mobilizaciju lidera u vreme kada su bezbednost i sigurnost ljudi ili poslovanja ugroženi.

Lideri poput ovih neće se jednostavno pojaviti kada se ukaže potreba. Umesto toga, lideri moraju biti strateški, promišljeno i pažljivo usmeravani i razvijani tokom vremena kako bi se dobro pokazali u svojoj ulozi u ovakvim situacijama.

Ostale vesti