Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ) – Atria Group

Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ)

CCSQ namenjen je osobama koje rade direktno sa klijentima u bankama, prodaji ili različitim call centrima.

Metodologija:

  • SHL

Ishod merenja:

  • Jasan uvid u preferirane stilove ponašanja sa ljudima, načine razmišljanja i podnošenje stresa i pritiska
  • Uvid u potencijal kandidata za dobru saradnju sa klijentima
  • Stepen sposobnosti ubeđivanja i pregovaranja
  • Potencijal osobe da se nosi sa prigovorima klijenta
  • Jasne smernice o snagama i slabostima i sa tim u vezi precizno definisani razvojni planovi

Specifičnost:

Upitnik ličnosti specijalno je kreiran za procenu ličnih preferencija osoba koje su u svakodnevnom ličnom ili telefonskom kontaktu sa klijentima.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.