Da li je ovo skrivena kamera ili razgovor za posao?!? – Atria Group
Da li je ovo skrivena kamera ili razgovor za posao?!?

Da li je ovo skrivena kamera ili razgovor za posao?!?

Razgovor za posao ne znači samo potencijalni napredak u karijeri i priliku za boljim poslom, već i novi izazov da se predstavite u najboljem mogućem svetlu budućem poslodavcu. Takođe ovo je i prilika da se poslodavac predstavi vama, kao budućem zaposlenom.

Osoba koja intervjuiše kandidata je jedna od najvažnijih lica sa kojom se kandidat prvo susreće. Ona je „ogledalo kompanije“ i upravo na osnovu tog „odraza“, kandidat stvara svoje pozitivno ili negativno iskustvo, tj. svoju sliku o kompaniji koja će značajno uticati na njegovu odluku o prihvatanju posla, kao i o mišljenju koje će kandidat formirati o kompaniji i posle preneti drugima.

Zašto je važno iskustvo koje kandidati nose sa intervjua?

Istraživanje Talent Acquisition Quarterly Journal (Q4,2019) pokazuje da se kandidati pri promeni posla u većini slučajeva dvoume između više ponuda.  U proseku tri. Takođe, u 92% slučaja jedan od ključnih faktora, da li će prihvatiti posao, je samo iskustvo kandidata tokom regrutacije i selekcije za datu poziciju (Resource Solutions 2019)

Ako se bavite selekciom i zapošljavanjem ili želite da radite kao regruter ili menadžer za zapošaljavanje, ne možete da zanemariti važnost dobrog intervjua. Podaci prikupljeni intervjuima čine više od polovine prosečne odluke u finalnom izboru kandidata i značajno utiču na iskustvo koje može imati presudnu ulogu u izboru kompanije kod kandidata, ukoliko se dvoumi između više ponuda.

Primeri loše prakse koji kreiraju negativno iskustvo

I osobi koja sprovodi intervju može da se desi da ima loš dan i da ne „zablista“ na razgovoru. Međutim ukoliko ima lošu strutkturu intervjua i ne postavi prava pitanja na način koja provociraju kandidate da otovreno pričaju o predhodnim poslovnim iskustvima, to može predstavljati problem prilikom selekcije.

Svojom kompetentnošću, dobrom pripremom i postavljanjem pravih pitanja koja nam daju uvid u potencijalno buduće ponašanje, stičemo profesionolano poverenje kod kandidata, a to je jedna od ključnih osnova dobrog iskistva i „pozitivinog odraza u ogledalu“ koja će kreirati sliku kako o vama tako i kompaniji koju predstavljate.

Ukoliko ne definišimo prave kompetencije i iste ne uskladimo sa opisom posla, izostaće prava pitanja, a razgovor će teći u opštem smeru počevši od čuvenog pitanja: „Recite mi nešto o vašem predhodnom iskustvu?“ Vrlo lako će nam se desiti da tokom intervjua shvatimo da kandidat zapravo ne odgovara datoj poziciji, a kandidat će se sigurno zapitiati: „Zašto su me uopšte pozvali? Da li su pročitali moj CV? Oglas koji su postavili uopšte ne odgovara onome o čemu mi sada pričamo. Kakva je ovo kompanija?“; i eto neizbrisive „mrlje na vašem ogledalu“. 

Važnost strukturisanog intervjua i dobre pripreme

Dobri intervjui počinju definisanjem kompetencija, postavljanjem pravih tj. relevantnih pitanja, standardizovanim procesom i sistemom ocenjivanja vaših odgovora, kao i edukovanjem i osnaživanjem osobe koja sprovodi intervju i neprekidno se usavršava.

Putem strukturisanog intervjua koriste se unapred postavljena pitanja, koja se potpuno istim redosledom postavljaju svakom kandidatu, a intervjueru nije dozvoljeno da menja formulaciju pitanja.

Time dobijamo kriterijum jednakih mogućnosti za svakog kandidata, putem kojeg stičemo konzistentne i uporedne podatke koje možemo da skaliramo (pozitivni/negativni indikatori ponašanja za datu kompetenciju).

Intervjui, posebno kada su strukturirani, mogu dostići nivoe pouzdanosti koji su uporedivi sa testovima mentalnih sposobnosti (Huffcutt and Arthur, 1994)

Nasuprot tome, nestrukturirani intervju se sprovodi bez prethodno utvrđene liste pitanja i pokriva opšta mesta koja su podložna subjektivnoj proceni, pri čemu se javlja veliki broj grešaka, a iskustvo kandidata je i više nego upitno.

Zato bez obzira da li dizajnirate postupak intervjuisanja ispočetka ili ažurirate postojeći program, ukoliko želite da izgradite strukturu intervjua putem koje možete dobiti visoko pouzdane informacije o performansama budućih kandidata i da pošaljete visoko profesionalnu sliku o sebi i svojoj kompaniji, dođite na naš CBI trening.

Saznajte više o tome kako SHL može da podrži vas i vaš proces selekcije i intervjua koji je u današnjem poslovnom kontesktu ključ za kreiranje dobrog iskustva, kako za osobu koja intervjuiše tako i za kandidata koji će biti vaše „ogledalo i najbolja reklama“.

I eto ga savršeni win/win, pri čemu nema potrebe da razmišljate da li smo dobro pripremili i edukovali naše zaposlene, a kamoli da brinete da će kandidati pomisliti „Da li je ovo skrivena kamera ili razgovor za posao?“ 😉

Vidimo se uskoro!