Dependability and Safety Instruments (DSI) – Atria Group

Dependability and Safety Instruments (DSI)

Ovaj alat za procenu je namenjen kompanijama koje žele da procene navike praćenja procedura i pravila, kao i nivo kreativnost, pre svega zaposlenih u različitim proizvodnim sektorima, transportu, maloprodaji i zdravstvu.

Metodologija:

  • SHL

Ishod merenja:

Na osnovu rezultata kompanija može dobiti pouzdane informacije o:

  • Minimalnom broju izostanaka
  • Stepenu usmerenosti na klijente
  • Nivou kvaliteta u radu
  • Sklonosti ka praćenju pravila i procedura
  • Sklonosti ka povredama na radu ili radnim mestima sa povećanim rizikom
  • Spremnosti zaposlenog za uspostavljanje adekvatnog odnosa sa nadređenim i kolegama

Specifičnost:

Ovaj upitnik se popunjava za samo 8 minuta, nakon čega se odmah generiše izveštaj.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.