Discover PCM | Atria Group

BE AT HOME, LEARN ONLINE

Discover PCM

Otkrijmo ko smo mi i ko sve možemo postati! Put samootkrivanja je konstantan i uzbudljiv put na kom se otkrivaju mnogi aspekti naše ličnosti, uključujući naše snage, sposobnosti, atribute kao i psihološke potrebe. Jedan od takvih puteva samootkrića je put PCM-a.

Šta vam omogućava online Discover PCM trening?

 Discover PCM trening se fokusira na dubinsku strukturu naše ličnosti i na naš inventar veština, ali ne zanemaruje ni one negativne elemente koji postoje u svima nama. PCM polazi od toga da se naše neproduktivno i nepoželjno ponašanje ispoljava onda kada ne uspevamo da zadovoljimo svoje psihološke potrebe na celishodan način. To su situacije kada mi doslovce stavljamo “masku“ na svoja lica: maskiramo svoje prave potrebe iza neadekvatnih reakcija i sabotiramo našu interakciju sa drugim ljudima, kako u ličnom tako i u profesionalnom životu.

Koja je uloga PCM-a?

PCM nam daje dragocen “know how” za uočavanje i prekid negativnih paterna u ponašanju. Daje nam uvide u značenje naših prošlih neuspeha i razočarenja i sa dokazanom tačnošću predviđa kada bi ovi obrasci mogli iznova da se pojave. Konačno, PCM nam daje i recepte za obrasce prosperiteta, takozvana uputstva za upotrebu nas samih. Na taj način, PCM nas vraća izvornom, produktivnom sebi, kakvim svi težimo da postanemo.  

Upoznaj sebe kroz Discover PCM!

Izaberite

Personality and Ability Assessment (PAA) – Procena ličnosti i sposobnosti
Intervju zasnovan na kompetencijama (CBI)
Tranzicija do menadžerske pozicije
Izgradnja hidroelektrane u Laosu
Discover PCM
NLP Booster
Menadžer kao kouč
Storytelling trening
Vrhunski komunikator