e-Learning platforma | Atria Group

e-Learning platforma

e-Learning platforma omogućava učesnicima blended learning – kombinaciju učešća na treninzima i online učenja.

Uključivanjem e-Learning platforme u razvojni proces, polaznici naših treninga ostvaruju priliku da, pored aktivnosti, vežbi i podrške koju dobijaju na samom treningu, uče i van njega, usavršavaju se u oblastima i materiji koje su prethodno obradili.

 

Korišćenjem ovog alata kompanije dobijaju:

  • Mogućnost postavljanja svog sadržaja na našu platformu
  • Dostupnost sadržaja narednim generacijama polaznika

Korišćenjem ovog alata polaznici treninga dobijaju:

  • Mogućnost stalne komunikacije sa trenerima
  • Mogućnost davanja feedback-a na sadržaj, organizaciju i način izvođenja treninga
  • Pripremu za trening kroz teoretske sadržaje na platformi pre početka treninga
  • Obnovu naučenog gradiva kroz interaktivne zadatke i vežbe za integraciju
  • Pristup dodatnim materijalima za učenje i integraciju

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije online platforme napravite značajnu razliku u svom poslovanju.