Fokusom na liderstvo unapredite poslovanje | Atria Group
Fokusom na liderstvo unapredite poslovanje

Fokusom na liderstvo unapredite poslovanje

Iskustva na svetskom nivou pokazuju da bi kompanije trebalo više da rade na unapređenju identifikovanja i razvoja lidera. HR sektor ima ključnu ulogu u sprovođenju inovacija u kompaniji i među zaposlenima na ovom polju.

Skoro svako ko radi u korporativnom okruženju slaže se da je kvalitetno upravljanje talentima od presudnog značaja za uspeh svake korporativne strategije. Nažalost, HR sektor najčešce zbog opterećenosti uobičajenim aktivnostima ne stiže u dovoljnoj meri da se temeljno bavi aktivnostima poput: zapošljavanja pravih kadrova, promovisanja onih koji to najviše zaslužuju i rešavanja problema onih koji žele da napuste firmu ili su nezadovoljni na sadašnjim pozicijama.

Sistemi koji bi trebalo da odgovore na ove izazove mnogo češce ispunjavaju formu, da se kvantitativno postigne obim zahteva koje biznis partneri stavljaju pred HR, nego suštinu, da se zaista izaberu prave ljude na prava mesta, promovišu one koji ce doneti najbolje rezultate na novim pozicijama i reši problem ljudi koji zbog nezadovoljstva pružaju neodgovarajući učinak.

Nerazumevanje značaja uloge HR sektora je veliko koliko i nezadovoljstvo direktora rezultatima razvoja lidera u kompanijama. Prema SHL podacima, na osnovu uvida u kompanijama, tek jedan od pet liderskih razvojnih programa razvija sposobnosti i veštine koje su zaista potrebne organizacijama, u skladu sa strateškim potrebama, a samo 27% lidera je pripremljeno za buduće promene ka kojima se kreće organizacija. Ove zabrinjavajuće statistike su zvono za uzbunu za lidere u HR sektorima. HR bi trebalo da se što pre prilagodi ovakvim očekivanjima i unapredi načine na koje njihova kompanija identifikuje i razvija lidere. To je korak koji mora da učini svaki HR lider kada svoju funkciju unutar kompanije podiže sa operativnog na strateški nivo.

Fokusom na liderstvo unapredite poslovanje
Fokusom na liderstvo unapredite poslovanje

TRI NAČINA ZA KVALITETNIJI RAZVOJ LIDERA

Postoje četiri pristupa koje HR timovi mogu da primene kako bi rešili ovaj problem. Svaki od njih je veliki korak napred, a zajedno čine formulu uspeha za programe razvoja lidera.

1.Unapredite razvojne programe za lidere:

Koristite programe za razvoj liderstva koji podstiču ispunjenje organizacionih ciljeva, gde se kroz razvojni program lideri konstantno usmeravaju da deluju u najboljem interesu cele organizacije, u skladu sa poslovnom strategijom. Lideri koji prolaze ovakve programe doprinose timu i unapređuju ga, a rast učinka meri se u dvocifrenim iznosima u procentima.

2. Dokažite efekte i uticaj svog lidersko – razvojnog programa:

Merite ROI (povraćaj od investicije) vašeg liderskog programa. Statistike govore da je preko dve trećine rukovodilaca nezadovoljno analizom i merenjem rezultata ulaganja u razvoj ljudi. Upotrebom SHL metodologije precizna informacija o ROI na razvoj ljudi i dobijenim rezultatima postaje sastavni deo procesa. Postoje tri oblasti na koje treba obratiti pažnju, kako bi merenje bilo efikasno (bez gubljenja vremena ili resursa). To su merenje uticaja liderskih programa na učenje, merenje primene naučenog u svrhe poboljšanja radnog učinka, i na kraju, merenje poslovnih rezultata.

3. Precizno izdvojite sledeću generaciju lidera:

Izbegnite tri zamke koji su zajedničke skoro svim kompanijama koje primenjuju programe za razvijanje lidera:

  • ulaganje u pogrešne ljude,
  • izostanak merenja njihovog uspeha u oblastima u kojima su angažovani i
  • neiskorišcavanje potencijala zaposlenog za poslovni uspeh organizacije.

SHL Talent Measurement alati omogućavaju vam čvrsto utemeljene odluke za svaki od ovih izazova i njihovom upotrebnom dobijate jasnu sliku o potencijalu svojih lidera.

Razvijajte lidere na pravi način: razvijajte svoje buduće lidere fokusirajući se na to kako i šta uče. Pružanjem podrške da rade na razvijanju relevantnog poslovnog iskustva vašim talentima ćete pružiti mogućnost da svoje akcione planove primene u praksi, da razmišljaju i dobijaju povratne informacije, što u krajnjoj instanci dovodi do poboljšanja u njihovim performansama i do 30%. Jedna od najvećih zamki u koje upadaju kompanije koje primenjuju programe razvoja lidera je da “svi uče sve” (jer im neće škoditi) i da svi uče na isti način. Upotrebom SHL Talent Measurement alata dobijate jasnu sliku o potencijalu, kao i o sadašnjem učinku svojih lidera. Pored toga dobijate i stilove i preferencije za učenje i razvoj, kao i načine motivacije. Na taj način možete svakog učesnika usmeriti da razvija upravo one oblasti za koje ima najviše potencijala, na način na koji najviše preferira da uči i sa odgovarajućim sredstvima motivacije. Ovako zaokružen paket za razvoj lidera garantuje vam najbolje šanse da napravite osetnu razliku i veliki korak napred, za stratešku ulogu HR-a, razvoj liderskih potencijala u kompaniji i očuvanje i korišćenje talenata na najbolji moguci način. Redefinisanjem načina na koji se vaša kompanija fokusira na liderstvo i razvija lidere imate priliku da napravite vidljivu i merljivu razliku za uspeh cele kompanije, a HR sektor pretvorite u istinskog strateškog partnera za razvoj i napredovanje biznisa.