Gamechangers | Atria Group

Trajanje:
3h

Lokacija:
Matice srpske 87a Beograd, Srbija

ŠTA JE GAMECHANGERS?

Gamechangers je biznis simulacija koja osnažuje lidere da pronađu način kako da angažuju stejkholdere u velikim, složenim organizacijama.  Stakeholderi su svi oni koji utiču na projekat i na koje utiče projekat i važno je baviti se njima od početka projektnog ciklusa. Top menadžment uvek mora da zna ko su stakeholderi i kako izbalansirati njihove različite perspektive i interese na pravi način.

Ideja igre je da uključi menadžere i zaposlene u konstruktivni dijalog u vezi sprovođenja strategije i da uče koz igru. Igrajući igru imaju priliku da eksperimentišu sa sprektorm mogućih akcija i rezultata koje imaju jako utemeljenje u teoriji. Simulacija je zasnovana na modelima vezanim za promenu liderstva, pregovore, rešavanje sukoba, stilove uticaja uključujući teorije Ričarda Šela, Tomasa-Kilmana, Džona Kotera i Stivena Bungaja.

KAKO SE IGRA ODVIJA?

Gamechangers koristi dinamiku igre pri čemu je ceo program izgrađen oko određene studije slučaja sa kojom se učesnici upoznaju na samom početku simulacije. Učesnicima je dodeljena uloga menadžera koji su zaduženi za razvoj nove strategije. Njihov zadatak je da kreiraju svoju mapu stejkholdera na tabli i prave strategiju o tome koga i kada treba uključiti u pregovore. Odluku o tome donose posmatranjem hijerarhijskih pozicija u okviru organizacione strukture i otkrivanjem neformalnih mreža i odnosa poverenja.

Simulacija stvara bezbedno okruženje u kojem učesnici imaju priliku da vežbaju donošenje teških odluka i ključne veštine za angažovanje stejkholdera. Ovo poboljšava njihovu šansu da pridobiju podršku od organizacije. Da bi strategija bila uspešna u stvarnom životu, igra menja izvršenje strategije kroz angažovanje stejkholdera.

KOME JE IGRA NAMENJENA

Namenjena je sredenjem
i top menadžementu

Ključnim zaposlenima koji su
u talent programima kompanije

ŠTA SE KROZ IGRU UČI?

Bolje ćete razumeti dinamiku i
prepreke na putu izvršenja strategije

Upoznaćete bolje svoj lični stil rukovođenja

Postaćete bolji u rešavanju sukoba, pregovaranju i vođenju
strateških promena u velikim organizacijama

Spoznaćete kako da angažujete zainteresovane strane sa različitim motivima i KPI-evima da rade u interesu strategije

Dobićete jasniju sliku kako da integrišete inicijative u sisteme i svakodnevni život organizacije

Razumećete kako je vršenje uticaja povezano sa vašim veštinama komunikacije

Ostale vesti