ATRIA Group vam ekskluzivno donosi 12 fantastičnih Gaminar igrica koje će zaposlenima pomoći da lakše i brže savladaju i unaprede neophodne veštine!

Gaminar igrice kombinuju učenje bazirano na otkriću sa angažujućim elementima igre. Učenje bazirano na otkriću uz pomoć igara je ključno za dostizanje našeg punog potencijala i prilagođavanju stalno promenljivom svetu.

Brojne studije su potvrdile da učenjem kroz igru pojedinci stiču više faktičkog znanja, duže pamte informacije i razvijaju naprednije veštine. Uloga igara se pokazala kao ključna u angažovanju zaposlenih i podsticanju njihovog učenja.

Gaminar igrice možete pridodati postojećim treninzima kao dodatnu vrednost, a možete organizovati ceo trening ili timbilding aktivnost uz pomoć igrica.

Ovih 10 igrica će zaposlenima omogućiti da bolje razviju svoje veštine na zabavan i jednostavan način i duže zapamte naučeno. Iskustveno učenje kroz igru se pokazalo kao optimalan način za unapređenje veština, savladavanja prepreka i praktične primene naučenog.

Replica

Broj učesnika: 2+
Trajanje: 45-90 minuta
Napomena: Može da se igra samo na računaru

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Liderstvo • Komunikacija • Kreativnost • Feedback • Aktivno slušanje

Izuzetno zabavna igrica u kojoj učesnici moraju maksimalno da se angažuju i aktivno komuniciraju kako bi napravili što verniju kopiju (repliku) zadate slike koju ne mogu da vide.

Očekivani benefiti:

 • Jasno postavljanje konteksta i pojašnjenje „velike slike“
 • Pružanje opisne i precizne povratne informacije (feedback)
 • Aktivno slušanje
 • Postavljanje kritičkih pitanja
 • Timski rad

Desert survival

Broj učesnika: 4-500
Trajanje: 30-45 minuta
Napomena: Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Aktivno slušanje • Kritičko razmišljanje • Saradnja • Uticaj • Liderstvo • Preživljavanje

Svaki igrač dobija 15 predmeta koje je potrebno da rangira po važnosti za preživljavanje. U prvom delu igrice svaki učesnik pravi sopstvenu rang listu, potom se pridružuje timu u kom se diskutuju sve rang liste i pravi konačna timska rang lista. Učesnici unutar tima aktivno komuniciraju, grade poverenje i angažuju se na rešavanju problema i odlučivanju.

Očekivani benefiti:

 • Unapređenje komunikacionih i pregovaračkih veština uz aktivno slušanje
 • Analitičko razmišljanje i rešavanje problema
 • Planiranje, prioritizacija i timska sinergija
 • Izgradnja poverenja
 • Asertivna komunikacija

Unlock

Broj učesnika: 4-1000
Trajanje: 45-90 minutaNapomena: Preporučeno da se igra samo na računaru

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Komunikacija • Liderstvo • Upravljanje vremenom i konfliktima • Feedback

Igrica se bazira na Pixtory-u ali je namenjena za više malih timova i pojedinaca. Zadaci koji se rešavaju su zadaci iz Pixtory-a.  

Očekivani benefiti:

 • Unapređenje komunikacionih veština, aktivno slušanje i efektivno postavljanje pitanja
 • Važnost strateškog planiranja i organizovanja tima
 • Važnost planiranja i organizacije
 • Efektivna komunikacija

Diamonds

Broj učesnika: 4-500
Trajanje: 90 minuta
Napomena: Preporučeno da se igra samo na računaru

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Tim-bilding • Donošenje odluka • Saradnja • Uticaj • Upravljanje vremenom

Izuzetno zanimljiva i dinamična timska strateška igra, koja stavlja fokus na važne timske procese kao što su: odabir i prioritizacija važnih informacija, donošenje odluka na bazi nedovoljno podataka, komunikacija i kreiranje test scenarija u cilju potvrde hipoteze. Timovi moraju pažljivo da preduzimaju poteze kako bi povećali svoje šanse za uspešno pronalaženje dijamanata na tabli sa 15 x 15 polja. 

Očekivani benefiti:

 • Jasna komunikacija i jedinstvo tima (timska odluka na bazi nedovoljno informacija)
 • Razvoj i implementacija strategije
 • Filtriranje i prioritizacija vitalnih informacija
 • Donošenje timskih odluka

Escape custom

Broj učesnika: 2-1000
Trajanje: 30-60 minuta
Napomena: Preporučeno da se igra samo na računaru

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Koučing • Feedback • Kreativnost • Kritičko razmišljanje • Poverenje • Saradnja

Sami kreirajte svoju Escape igricu i odredite oblast koju želite da pokrijete. Testirajte svoju kreativnost, izdržljivost, komunikacije i timski rad u virtuelnom okruženju. Osmislite svoje jedinstvene zagonetke i tragove (hints) koje će pomoći učesnicima da reše zadatak. 

Očekivani benefiti:

 • Jasna komunikacija i jedinstvo u timu (timska odluka na bazi nedovoljno informacija)
 • Razvoj i implementacija strategije
 • Filtriranje i prioritizacija vitalnih informacija
 • Kritičko razmišljanje

Expressive

Broj učesnika: 1-99
Trajanje: fleksibilno
Napomena: Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Komunikacija • Icebreaker (ledolomac) • Kreativnost • Ekspresivnost

Veoma svestrana igrica sa 50 jedinstvenih umetničkih slika koje pomažu učesnicima da uspostave vezu sa svojim iskustvima, emocijama, aspiracijama, stvarnošću i još mnogo toga. Ove slike mogu da se tumače jedan na jedan sa koučom, menadžerom, fasilitatorom, ili da se tumače u grupi čineći interakciju uzbudljivom i provokativnom.

 Očekivani benefiti:

 • Brainstorming i deljenje ideja
 • Refleksija na učenje o različitim temama
 • Upoznavanje
 • Koučing

Escape the jungle / Escape the tomb

Broj učesnika: 2-1000
Trajanje: 30-60 minuta
Napomena: Preporučeno da se igra samo na računaru

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Saradnja • Kreativnost • Poverenje • Strateško razmišljanje

Učesnici blisko sarađuju kao tim kako bi iskoristili ponuđene tragove (hints) i vratili se u realan svet iz kog su bačeni u džunglu/grobnicu. Sa mnoštvom zagonetki učesnici moraju da dobro opažaju, komuniciraju otvoreno, budu kreativni i pokažu liderske sposobnosti.

Očekivani benefiti:

 • Kritičko razmišljanje i rešavanje problema
 • Važnost strateškog planiranja i orijentisanost na rezultat
 • Aktivno slušanje i postavljanje pitanja
 • Važnost uspostavljanja strategije

XY

Broj učesnika: 2-60
Trajanje: 30-60 minuta
Napomena: Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Poverenje • Saradnja • Uticaj • Upravljanje konfliktima

Timska strateška igrica sa ciljem da se osvoji što više pobeda u 10 rundi u kojima svaki tim bira između X i Y opcije. Svi timovi glasaju posle svake runde. Fokus je na ukupnom broju osvojenih poena svih timova zajedno a ne na broju poena svakog tima posebno.

Očekivani benefiti:

 • Timsko odlučivanje (pod pritiskom)
 • Strateško planiranje
 • Komunikacija i prilagođavanje promenama
 • Komunikacija unutar svog tima i sa ostalim timovima (međutimska saradnja)

Pixtory

Broj učesnika: 8-1000
Trajanje: 20-40 minuta
Napomena: Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Komunikacija • Liderstvo • Upravljanje konfliktima • Koučing • Aktivno slušanje • Feedback

Ova igrica se može koristiti kao Icebreaker (ledolomac) među kolegama ili u sklopu tim-bilding aktivnosti. Članovi tima slažu uvećane delove jedne slike (od najvećeg do najmanjeg) i aktivnim učešćem dolaze do većeg međusobnog razumevanja, uz jasnu i preciznu komunikaciju koja je neophodna da bi ispunili cilj.

Očekivani benefiti:

 • Unapređenje komunikacionih veština, aktivno slušanje i efektivno postavljanje pitanja
 • Važnost strateškog planiranja i organizovanja tima
 • Saradnja svih članova tima i jačanje timskog duha
 • Važnost detalja u komunikaciji i davanja feedback-a
 • Shvatanje različitih stilova komunikacije

Custom Escape Individual

Broj učesnika: 1-1000
Trajanje: 30-90 minuta
Napomena:Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Koučing • Onboarding • Kreativnost • Kritičko razmišljanje • Poverenje

Ovo je prva verzija Gaminara koja funkcioniše u samostalnom bez fasilitatora. Ima iste funkcije kao “Custom Escape Teams“ u pogledu mehanike igre, s tim što je “Custom Escape Teams“ ograničen na 99 timova u jednoj igri, dok “Custom Escape Individual“ može da ugosti neograničen broj učesnika po kodu igre.

Očekivani benefiti:

 • Jasna komunikacija i jedinstvo u timu (timska odluka na bazi nedovoljno informacija)
 • Razvoj i implementacija strategije
 • Filtriranje i prioritizacija vitalnih informacija
  Kritičko razmišljanje

Arctic survival

Broj učesnika: 4-500
Trajanje: 30-45 minuta
Napomena: Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Aktivno slušanje • Kritičko razmišljanje • Saradnja • Uticaj • Liderstvo • Preživljavanje

Svaki igrač dobija 15 predmeta koje je potrebno da rangira po važnosti za preživljavanje. U prvom delu igrice svaki učesnik pravi sopstvenu rang listu, potom se pridružuje timu u kom se diskutuju sve rang liste i pravi konačna timska rang lista. Učesnici unutar tima aktivno komuniciraju, grade poverenje i angažuju se na rešavanju problema i odlučivanju.

Očekivani benefiti:

 • Unapređenje komunikacionih i pregovaračkih veština uz aktivno slušanje
 • Analitičko razmišljanje i rešavanje problema
 • Planiranje, prioritizacija i timska sinergija
 • Izgradnja poverenja
 • Asertivna komunikacija

Ocean survival

Broj učesnika: 4-500
Trajanje: 30-45 minuta
Napomena: Može da se igra i na mobilnom telefonu

Igrica je namenjena unapređenju veština iz sledećih oblasti:
Aktivno slušanje • Kritičko razmišljanje • Saradnja • Uticaj • Liderstvo • Preživljavanje

Svaki igrač dobija 15 predmeta koje je potrebno da rangira po važnosti za preživljavanje. U prvom delu igrice svaki učesnik pravi sopstvenu rang listu, potom se pridružuje timu u kom se diskutuju sve rang liste i pravi konačna timska rang lista. Učesnici unutar tima aktivno komuniciraju, grade poverenje i angažuju se na rešavanju problema i odlučivanju.

Očekivani benefiti:

 • Unapređenje komunikacionih i pregovaračkih veština uz aktivno slušanje
 • Analitičko razmišljanje i rešavanje problema
 • Planiranje, prioritizacija i timska sinergija
 • Izgradnja poverenja
 • Asertivna komunikacija

Za više informacija nas kontaktirajte:
Miloš Koprivica – Gaminar Product Owner
milos.koprivica@atriagroup.org
+381600290014

Atria Group je internacionalna konsultantska kompanija sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja.