Idemo digitalno | Atria Group
Idemo digitalno

Idemo digitalno

Da bi se smanjilo širenje Covid-19 virusa, svet se odjednom našao u “zatvoru”. Organizacije su primorane da promene svoje načine rada kako bi obezbedile kontinuitet poslovanja. Sva putovanja su otkazana, intervjui i procene licem u lice se takođe otkazuju, a zaposleni su primorani da rade od kuće. Da bismo umanjili uticaj i posledice na poslovanje kompanije, sada je više nego potrebno da brzo reagujemo i da HR lideri brzo usvajaju nove strategije upravljanja talentima.

Kako preduzeća i dalje posluju sa ograničenim resursima koji im stoje na raspolaganju, teže je nego ikad privući i upravljati najboljim talentima na svetu gde je „društveno distanciranje“ iznenada naša stvarnost. Ne mogu se obavljati razgovori licem u lice, ne mogu se organizovati interni razvojni centri i ne mogu se odvijati nikakve aktivnosti obuka i razvoja. Virtuelna rešenja sada više nisu samo moderna i “lepa” – ona su od suštinskog značaja za dalje poslovanje.

Srećom, tehnologija je poslednjih godina sve više napredovala, i u ovom slučaju nam može pomoći da podržimo naše timove u tome da postanu efikasniji bez obzira na njihovu lokaciju.

SHL kompanija se prošle jeseni spojila sa kompanijom “Aspiring Minds” – ovo spajanje je bilo deo šire strategije za korišćenje veštačke inteligencije i drugih inovativnih tehnologija, što nas je danas dovelo do razvoja kompletnog virtuelnog rešenja. Ovo je inovativno rešenje za pomoć klijentima da procene, izaberu i razvijaju zaposlene, gde god da se nalaze u svetu.

Zaboravite na olovku i papir, lokaciju učesnika, gomilu materijala i preopterećenost procenjivača. Sada možemo aktivnosti procene i razvoja učiniti virtuelnim, kvalitet ostaje potpuno isti, uz uštedu i vremena i resursa.

SHL-ov virtuelni paket obuhvata:

  • Video Interview
  • Live video interview
  • Coding Interview
  • Virtual Assessment&Development Center

Sve na jednom mestu – praktično!

Način rada svih nas se promenio, skoro preko noći. Mi se zalažemo da pomognemo preduzećima da rade kroz  širok spektar virtuelnih rešenja, jer se suočavaju sa novim izazovima – izazovima koji će verovatno postati nova stvarnost čak i nakon prevazilaženja trenutne krize.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com