Vrhunski komunikator | Atria Group

Persona Global

Vrhunski komunikator

Trening „Vrhunski komunikator” je, pre svega, namenjen onima koji žele da unaprede svoje komunikacione veštine u poslovnom  okruženju sa kolegama, klijentima, članovima tima ili nadređenima.

Tokom treninga, polaznici dobijaju:

 • Uvid u sopstveni komunikacioni stil
 • Povratnu informaciju od drugih o komunikacionom stilu, ličnoj fleksibilnosti i stepenu empatije
 • Metod za procenu komunikacionog stila sagovornika
 • Akcioni plan za unapređenje komunikacije sa teškim sagovornikom – studija slučaja
 • Unapređenje lične fleksibilnosti u pristupu različitim sagovornicima

Specifičnosti treninga:

Pre početka treninga učesnici će putem online asesmenta:

 • uraditi procenu sopstvenog komunikacionog stila
 • pozvati saradnike da procene njihov komunikacioni stil
 • kreirati studiju slučaja koja obuhvata procenu jedne osobe sa kojom nailaze na problem u komunikaciji

Tokom treninga učesnici će dobiti detaljan izveštaj koji obuhvata:

 • Izveštaj o samoproceni komunikacionog stila
 • Izveštaj o svom komunikacionom stilu iz percepcije drugih
 • Izveštaj o studiji slučaja i predloge za unapređenje komunikacije sa konkretnim sagovornikom
 • Izveštaj o stepenu lične fleksibilnosti i nivou empatije u komunikaciji

Po završetku treninga učesnici će dobiti pristup Gameplan mobilnoj aplikaciji koja je namenjena integraciji znanja stečenog na treningu. Putem ove aplikacije učesnici će moći da profilišu neograničen broj sagovornika, a njeno korišćenje u periodu od 3 meseca, po završetku treninga, uključeno je u cenu treninga.

Kompanija dobija grupni izveštaj koji obuhvata timsku matricu komunikacionih stilova, kao i grupni rezultat za nivo fleksibilnosti i empatije unutar tima.

 

Očekivani ishodi:

 • Uspešnija komunikacija sa različitim sagovornicima
 • Smanjen broj konflikata
 • Bolje snalaženje u potencijalno konfliktnim situacijama
 • Veće samopouzdanje
 • Veća fleksibilnost

Trening je baziran na:

 • Modelu komunikacionih stilova Persone Global
 • Modelu izgradnje poverenja Persone Global

Želite da poboljšate komunikaciju u vašoj kompaniji?

Naši treninzi omogućiće da vaši zaposleni unaprede komunikacione veštine, postave komunikacione prioritete i izgrade samopouzdanje u poslovnom okruženju.