Intervju zasnovan na kompetencijama | Atria Group

BE AT HOME, LEARN ONLINE

Intervju zasnovan na kompetencijama

Prave kompetencije. Pravo pitanje. Pravi izbor kandidata. Imajući u vidu da HR ima stratešku ulogu u biznisu, jedan od načina da doprinese održivom uspehu poslovanja jeste kroz odabir najboljih ljudi koji će u kompaniji raditi i voditi je.

Poznato je da odluka o zapošljavanju određenog kandidata zavisi od 3 faktora: znanja, veština i kompetencija. Podrazumeva se da kandidat ima određen nivo obrazovanja i profesionalnog iskustva, kao i da poseduje set definisanih veština koje su mu potrebne da obavlja zadatke koji ga čekaju od prvog radnog dana. Međutim, jedan faktor se u mnogim kompanijama često previdi. Reč je o kompetencijama.

Šta vam online CBI treninga omogućava?

Sertifikacioni online trening “Intervju zasnovan na kompetencijama” pruža vam sva potrebna znanja i veštine da kroz intervju prikupite ponašajno utemeljene dokaze o ponašanju kandidata za svaku od traženih kompetencija što omogućava preciznu i objektivnu selekciju najboljih kandidata za tražene pozicije.

Cilj CBI treninga

Cilj treninga je osposobljavanje učesnika za sprovođenje intervjua zasnovanog na kompetencijama na struktuiran, fokusiran, sveobuhvatan i ispravan način.

Naučite kako da postavite prava pitanja! Uvek pronađite pravog kandidata!

Izaberite

Personality and Ability Assessment (PAA) – Procena ličnosti i sposobnosti
Intervju zasnovan na kompetencijama (CBI)
Tranzicija do menadžerske pozicije
Izgradnja hidroelektrane u Laosu
Discover PCM
NLP Booster
Menadžer kao kouč
Storytelling trening
Vrhunski komunikator

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com