STAKEHOLDER MANAGEMENT | Atria Group
STAKEHOLDER MANAGEMENT

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Poslovna simulacija „Izgradnja hidroelektrane u Laosu“ je kompjuterska simulacija čiji je osnovni cilj razvoj stejkholder menadžment veština neophodnih za uspešno upravljanje projektima.

Simulacija omogućava eksperimentalno učenje kroz kompjutersku platformu na kojoj je prikazana simulirana realnost. Svaka odluka u toku simulacije momentalno se reflektuje na profitabilnost projekta tako da učesnici imaju potpunu odgovornost za ostvarenje cilja i momentalnu povratnu informaciju oko toga kakve posledice vuku njihove odluke. Eksperimentalna simulacija obuhvata uvodni deo, igru i fasilitaciju.

Trening je namenjen:

  • Menadžerima na svim nivoima
  • Profesionalcima koji komuniciraju sa velikim brojem zainteresovanih strana unutar ili izvan kompanije
  • Direktorima sektora, zaposlenima u nabavci, trgovini, finansijama, marketingu, vladinim organizacijama

Pre početka treninga polaznici dobijaju:

Materijal neophodan za pripremu simulacije sa svim potrebnim informacijama za razumevanje metodologije na kojoj se zasniva simulacija i za tehničke komponente koje će biti upotrebljavane

Uputstvo za pristup platformi koja podržava poslovnu simulaciju

Ciljevi treninga:

Sticanje praktičnog iskustva koje pokazuje koliko su bitni kulturološki, emocionalni i socijalni faktori u izgradnji odnosa sa stejkholderima

Potrebno iskustvo za mapiranje ovih faktora

Povećana svest o sopstvenoj mreži, zainteresovanim stranama i uticajima

Očekivani ishodi:

Unapređenje sposobnosti profilisanja, prepoznavanja i prioritizacije ključnih stejkholdera u projektu i zadovoljavanja njihovih komunikacionih potreba

Unapređenje lične fleksibilnosti u pristupu ljudima različitog kulturološkog background-a

Znanje o osnovnim principima uticaja i komunikacije sa stejkholderima

Izgradnja veštine komuniciranja sa ključnim ljudima na ključnim mestima

Spretnost i lakoća u stvaranju odnosa sa ljudima različitog profila, na različitim pozicijama i funkcijama

Ovaj trening je baziran na Ososim i Persona Global metodologiji.

Kad:

31.05.2021. / 14-16:30h

Lokacija:

Online – ZOOM platforma

Jezik:

Sesija je na engleskom jeziku

Ostale vesti