Izgradnja hidroelektrane u Laosu – Atria Group

BE AT HOME, LEARN ONLINE

Izgradnja hidroelektrane u Laosu

Jedna od ključnih veština svakog menadžera je sposobnost da se razumeju potrebe i izgrade kvalitetni odnosi sa različitim učesnicima u poslovnom procesu.

Balansiranje njihovih interesa i zahteva uz istovremeno održavanje uspešnosti sopstvenog biznisa, izazov je koji postoji u svakoj industriji i svakoj kompaniji. Kao odgovor na ovaj izazov, Atria Group je pripremila online poslovnu simulaciju po nazivom “Hydro Laos Simulation”.

Šta je cilj simulacije?

Simulacija učesnike stavlja u ulogu generalnog menadžera kompanije koja gradi hidroelektranu u Laosu. Uspeh u ovom poduhvatu zahteva dobro upravljanje odnosima sa kolegama, dobavljačima, klijentima, investitorima i lokalnom zajednicom, balansiranje njihovih interesa i adekvatnu komunikacionu strategiju u svakom trenutku.

Učestvujući u ovoj zabavnoj, interaktivnoj i realističnoj simulaciji, učenici dobijaju znanja iz:  

  • profilisanja i prioritizacije učesnika u poslovnom procesu
  • strateškog razmišljanja i sagledavanja različitih aspekata projekta
  • donošenja odluka u uslovima suprotstavljenih interesa
  • upravljanja odnosima sa učesnicima u poslovnom procesu (stakeholders)
  • definisanja komunikacione strategije i izbora najadekvatnijih kanala komunikacije
  • balansiranja odnosa između finansijskih interesa i motivacije ljudi koji utiču na uspeh projekta
  • korišćenja mreže uticaja u cilju dobijanja adekvatne podrške

Ojačajte odnose sa stejkholderima i unapredite poslovanje uz LAOS simulaciju.

Izaberite

Personality and Ability Assessment (PAA) – Procena ličnosti i sposobnosti
Intervju zasnovan na kompetencijama (CBI)
Tranzicija do menadžerske pozicije
Izgradnja hidroelektrane u Laosu
Discover PCM
NLP Booster
Menadžer kao kouč
Storytelling trening
Vrhunski komunikator