Kako izaći na kraj sa „teškim komunikatorom“ | Atria Group
Kako izaći na kraj sa „teškim komunikatorom“

Kako izaći na kraj sa „teškim komunikatorom“

Koliko puta stanete i kažete: „Jao, što je on težak za razgovor!“ „Ja ne razumem šta ona traži od mene.“ ili „Ja pričam, a on ne sluša…“. Jednostavno, često vam se dešava da sa nekim osobama uopšte niste na istoj talasnoj dužini, koju god prodajnu ili komunikacionu tehniku pokušate da upotrebite. Vidite da je uticaj na tu osobu ravan nuli. Često se razgovori završavaju neprijatno i u iste morate uložiti previše energije.

U OVAKVIM SITUACIJAMA IMATE 2 OPCIJE:

  1. Da odustanete od bilo kakve dalje komunikacije
  2. Da naučite kako da pronađete zajednički jezik sa svakom osobom i postanete vrhunski komunikator

Ako osobe sa kojima teško komunicirate možete da zaobiđete, onda je verovatno prva opcija najbezbolnija. Međutim, ukoliko se ta osoba nalazi u vašem bliskom okruženju, svakodnevno ste u kontaktu na poslovnoj osnovi ili je to vaš nadređeni/podređeni, onda je krajnje vreme da naučite kako da na najbolji način komunicirate sa tom osobom.

NULTI KORAK – UPOZNAVANJE SA KOMUNIKACIONIM STILOVIMA

Složićemo se da je prava retkost naići na osobu sa kojom odmah nalazite zajednički jezik i uspostavljate poverenje. Šta se u stvari dešava iza kulisa? Koristite iste komunikacione fraze, imate iste potrebe i veoma sličan način komunikacije. Sa druge strane, sa tim „teškim komunikatorom“ se osećate kao da ste rođeni na suprotnim stranama sveta. To se dešava jer postoje različiti komunikacioni stilovi.

Ne postoji težak komunikator, već samo osoba sa drugačijim stilom komunikacije.

Prema modelu Persone Global, postoje četiri komunikaciona stila: promoterski, analitički, kontrolorski i fasilitatorski. Već kroz same nazive komunikacionih stilova možete da zaključite šta im je stvarno važno. Daćemo vam nekoliko inputa o ovim komunikacionim stilovima kako biste videli širu sliku.

Promoter

Osoba sa izraženim promoterskim komunikacionim stilom (u daljim tekstovima: promoter) ima potrebu da je u centru pažnje, zapažena, zapamćena i da je uvek u akciji. Ova osoba može lako da izađe na kraj sa kompetitivnim situacijama, uvek je zainteresovana za nove ideje i projekte i nikad joj neće biti dovoljno projekata. Zato ove osobe često loše upravljaju vremenom i nisu u mogućnosti da ispune data obećanja.

Kontrolor

Potreba za postizanjem uspeha i tendencija da se više fokusira na rezultate nego na harmoniju u grupi su veoma izražene karakteristike osobe sa kontrulišućim komunikacionim stilom (kontrolor). Odlučna je, što očekuje i od drugih. Ipak, povremeno nailazi na poteškoće pokušavajući da razume šta druge motiviše. Svakom projektu će pokušati da posveti jednaku pažnju, iako je nekad taj projekat ne zanima.

Fasilitator

Osoba sa izraženim fasilitatorskim komunikacionim stilom (u daljim tekstovima: fasilitator) je često viđena kao druželjubiva osoba, čija je veoma bitna potreba da bude prihvaćena od strane drugih. Uvek ćete je videti kako dosta vremena provodi pokušavajući da uspostavi dobar odnos sa drugima. Glavno zanimanje: izbegavanje konflikta.

Analitičar

Ima potrebu da je uvek sigurna da je u pravu i da ima tačne informacije kojima može da potkrepi iznešene argumente. Kada želite da zadatak bude završen na vreme, oslonićete se na osobu sa izraženim analitičkim komunikacionim stilom (analitičar). Često ravnodušna, donekle rezervisana i striktno poslovna, ova osoba je uvek usmerena na detalje, bez potrebe za timskim radom.

 

Da li ste kroz nekoliko karakteristika ovih stilova mogli da prepoznate sebe i svoje kolege? Sigurni smo da već vidite koje potrebe treba da zadovoljite kod kojih osoba. Ovi opisi su samo jedan mali deo celokupnog načina komunikacije sa svakim od ovih komunikacionih stilova. Bitno će biti da naučite da prepoznate potrebu, znate kojim rečima i formama rečenice da zadovoljite tu potrebu i kako da, na prvom mestu – izgradite poverenje sa svakim sagovornikom.

Ostale vesti