Kako izbeći kardinalne prezentacijske grehove? | Atria Group
Kako izbeći kardinalne prezentacijske grehove?

Kako izbeći kardinalne prezentacijske grehove?

Retko koje poslove ljudi obavljaju tako često, a ne tako dobro, kao prezentacije. Jedna od poslednjih procena je da se svakog dana održi 30 miliona prezentacija s Microsoftovim Power Point-om. Sigurni smo da ste i Vi prisustvovali mnogima. Koliko ih je zaista bilo značajnih, uspešnih i uverljivih? Možda samo nekoliko.
Većina prezentacija postane žrtva nečega što često nazivamo „Pet kardinalnih grehova“:
  • Nema jasne poente. Publika napusti prezentaciju pitajući se o čemu je zapravo reč. Koliko puta ste prisustvovali celoj prezentaciji i na kraju se pitali: „Gde je ovde poruka?“
  • Nema koristi za publiku. Prezentacija nije uspela da pokaže kakvu korist publika može da ima od predstavljene informacije. Koliko puta ste prisustvovali prezentaciji i ponovo sebi govorili: „I, šta onda?“
  • Nema jasnog toka. Sled ideja je tako zbrkan da publika nije u stanju da ga prati. Koliko puta ste prisustvovali prezentaciji i u jednom času rekli: „Samo malo! Kako je prezenter došao dotle?„
  • Previše detaljno. Toliko puno činjenica je predstavljeno, uključujući činjenice koje su previše tehničke prirode ili su nevažne, tako da je glavna poenta nejasna. Koliko puta ste bili na prezentaciji i u jednom času rekli: „Šta to znači?“
  • Predugo. Publika izgubi koncentraciju i dosađuje se pre nego što se prezentacija završi. Koliko puta ste u Vašem sveukupnom profesionalnom životu čuli i jeste li ikad čuli prezentaciju koja je bila prekratka?
 Šta možete da uradite?

1. PRVA STVAR KOJU MOŽETE DA URADITE JESTE DA SE PRIPREMITE.

Dobra priprema čini 70% uspeha.Neka od pitanja na koja treba da odgovorite u pripremi su: Šta je cilj prezentacije? Ko su ljudi kojima prezentujem? Kako da im se obratim? Kako da dođem do clja? Iskustvo je pokazalo da se učesnici programa najbolje pripremaju i dobijaju najbolje rezultate onda kada prvo nauče tehnike i principe dobrih prezentera i prezentacija, a onda to uvežbaju na praktičnom primeru. Iz ovog razloga, Atria Grupa nudi program Professional Presentation Live, koji se sastoji iz dva dela: grupnog i individualnog. Ovaj program vam može pomoći da dođete do odgovora nagorepomenuta pitanja, da izbegnete kardinalne grehove i da unapredite svoje veštine prezentovanja. Grupni deo čini jednodnevni trening, u toku kog učesnici prolaze kroz najvažnije oblasti koje direktno utiču na kvalitet prezentacije i utiska koji se ostavlja. Trening je koncipiran tako da sadrži puno praktičnih vežbi i demonstracija tako da učesnici imaju priliku da sve predstavljene modele isprobaju odmah, na samom treningu. U toku individualnog dela svaki učesnik ima svoj termin i priliku da individualno radi sa konsultantom na unapređenju prezentacijskih veština, pred virtuelnom publikom.

2. DRUGA STVAR JESTE DA RADITE NA UNAPREĐENJU SVOJIH PREZENTACIJSKIH VEŠTNA.

Učesnici PPL programa rade na razvoju tehnika uverljive prezentacije u prijatnom i zabavnom okruženju, koje je istovremeno veoma izazovno. Prezentujući određenu temu virtuelnoj publici, učesnici imaju zadatak da na najbolji mogući način usklade svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Posebna pažnja se obraća i na metode privlačenja i zadržavanja pažnje publike, kao i na harmoniju između vizije celokupne prezentacije i sadržaja. Kroz jednostavno korišćenje PPL programa i simulacije određene prezentacije, može se jasno ukazati na oblasti koje bi učesnik trebalo da razvija. On ih zatim može dovesti do savršenstva uz pomoć svog konsultanta i to pred projektovanom virtuelnom publikom, bez ikakvih stvarnih rizika, ali u živom i realističnom okruženju koje može da se menja prema potrebi.

3. TREĆA STVAR JE VEŽBA, VEŽBA I SAMO VEŽBA!

Imate važnu prezentaciju, a vežbanje pred ogledalom ili pred prijateljima vam ne da je dobre rezultate? PPL program vam nudi jedinstvemu priliku da prezentujete pred virtuelnom publikom, u sigurnom okruženju. Ova virtuelna publika je najpribližnjija pravoj koju ćete verovatno imati na svojim prezentacijama. Oni vas prekidaju, komentarišu, iskušavaju vaše prezentacijske veštine postavljajući najrazličitija pitanja – od veoma lakih do teških. Za sve to vreme meri se vaš nivo stresa uz pomoć biofeedbacka, a u radu sa konsultantom, dobijate konkretne savete i upustva za razvoj svojih veština kao i različite metode suočavanja sa stresom koji prate proces prezentacije. Na kraju programa konsultant ocenjuje vaš razvoj, a vi dobijate evaluaciju održane prezentacije, kao i predloge za follow-up aktivnosti.

Ostale vesti