Koje vrste motivacije karakterišu HiPo zaposlene? | Atria Group
Koje vrste motivacije karakterišu HiPo zaposlene?

Koje vrste motivacije karakterišu HiPo zaposlene?

HiPo zaposleni se ne izdvajaju samo po tome kako se ponašaju već i  po tome šta žele. Zaposleni koji najviše obećavaju možda izgledaju kao da će biti uspešni na višim pozicijama, ali pre nego što organizacije investiraju vreme i novac u njihov razvoj moraju biti sigurne da oni poseduju potrebnu motivaciju da aktivno traže i iskoriste prilike za razvoj karijere koje im se pružaju. Po istraživanjima koja u cilju dobijanja relevantinih informacija, zaposleni koji poseduju sledećih 6 specifičnih vrsta motivacije i dva specifična ponašanja imaju jedanaest puta veće šanse da preuzmu izvršnu poziciju u organizaciji od zaposlenih koji ih nemaju.

MOTIVACIJA


U pitanju su sledećih šest vrsta motivacije:

Predanost:

HiPo zaposleni preferiraju uloge koje zahtevaju nivo lične posvećenosti koji je veći od prosečnog.

Aktivnost:

Preferiraju dinamične radne sredine i multi-tasking.

Moć:

Žele priliku da utiču i oblikuju način na koji se posao radi.

Interesovanje:

Traže raznovrsne i stimulativne radne uloge i zadatke.

Fleksibilnost:

Traže radno okruženje koje im dozvoljava fluidnije i fleksibilnije načine rada.

Autonomija:

Privlače ih uloge koje im dozvoljavaju autonomiju u pogledu načina na koji završavaju svoje obaveze.

Od ukupno 18 motivacionih faktora pokazalo se da postignuće na izvršnim pozicijama najviše zavisi od ovih šest; u istraživanju – opisanom u „Izveštaju o talentima sa visokim potencijalom“ (“High-Potential Talent Report”) – analizirani su podaci koji su prikupljeni od 431,000 osoba širom sveta.

PONAŠANJA


Ipak, motivacija je samo deo priče. Organizacije koje traže prave HiPo zaposlene takođe moraju da se zapitaju da li njihovi zaposleni imaju bihejvioralni profil koji će im omogućiti da ovu motivaciju realizuju u praksi. Istraživanja su pokazala da zaposleni koji imaju najveće šanse za uspeh na višim pozicijama ispoljavaju sledeća ponašanja:

Ispoljavanje inicijative i preuzimanje odgovornosti:

Oni su voljni da preuzmu promišljene rizike kako bi realizovali prilike koje im se pružaju i preuzimaju odgovorne pozicije u okviru kojih mogu da koordinišu i utiču na zadatke, projekte i ciljeve.

Ostvarivanje ciljeva i rad na sopstvenom razvoju:

Oni su usmereni na rezultate i voljni su da znatno ulažu u svoj lični razvoj. Procenjivanje zaposlenih u odnosu na ove atribute je pouzdan način na koji možete da predvidite za koga od njih postoje najveće šanse da se investicija u njihov razvoj kao HiPo zaposlenih isplati.

Od ukupno 18 motivacionih faktora pokazalo se da postignuće na izvršnim pozicijama najviše zavisi od ovih šest; u istraživanju – opisanom u „Izveštaju o talentima sa visokim potencijalom“ (“High-Potential Talent Report”) – analizirani su podaci koji su prikupljeni od 431,000 osoba širom sveta.

Ostale vesti