Koučing | Atria Group

Koučing

Koučing je proces rada sa pojedincima, timovima i grupama koji ima za cilj poboljšanje individualnih i timskih performansi, kao i bolje razumevanje sebe, okruženja i načina primene specifičnih znanja i veština. Koučing ima ulogu pokretačke snage koja oslobađa individualni i timski potencijal za stvaranje novih i kreativnijih ideja, kreiranje modela i usvajanje ponašanja koja vode do uspeha.

Koučing

Koučing (4)

Individualni koučing

Individualni koučing namenjen je pojedincima koji imaju neophodna znanja i veštine za ostvarenje svojih ciljeva.

Timski koučing

Timski koučing namenjen je timovima koji žele da rade na važnom cilju ili koji žele da unaprede svakodnevno funkcionisanje.

Grupni koučing

Grupni koučing namenjen je kompanijama koje žele da uključe više zaposlenih u individualni koučing, ali zbog nedostatka sredstava ili internih koučeva nisu u mogućnosti da isti organizuju.

Lider kao kouč

Na ovoj edukaciji imaćete priliku da ovladate renomiranim koučing veštinama. Naučićete kako da motivišete i inspirišete zaposlene, ali i da ih podržite da definišu i prate indikatore uspeha koji će ih dovesti do merljivih rezultata. Pored treninga očekuje vas i rad sa mentorom.

Mentorske sesije za ICF akreditaciju

Mentorske sesije za ICF akreditaciju namenjene su svim profesionalnim koučevima koji se nalaze u procesu dobijanja ICF (International Coach Federation) akreditacije.

Koučing

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije koučing programe i alate napravite značajnu razliku u svom privatnom i poslovnom okruženju.