Kreativno i lako kroz promene | Atria Group

Kreativno i lako kroz promene

- Knowledge PitStop - 2.6.2020. u 18h

Kreativno i lako kroz promene

Metodologija: Workz & Persona Global

Trener: Marija Dajić

Kreativno i lako kroz promene

Radionica Kreativno i lako kroz promene upoznaće vas sa najsavremenijom poslovnom  simulacijom WallBreakers koja će vam omogućiti da kreirate iskustvo prolaženja kroz niz velikih promena u poslovanju.

WallBreakers se zasniva naučno dokazanim teorijama o tipovima ličnosti, organizacionoj kulturi, upravljanju procesima i promenama, uključujući teorije autora kao što su John Kotter, Rick Maurer i Daniel Goleman. Radionica predstavlja interaktivnu i kratku simulaciju upravljanja promenama u poslovanju.

Ciljevi radionice:

  • Povećana samosvest menadžera o njihovom stilu vođenja
  • Uvid u posledice različitih menadžerskih i liderističkih odluka
  • Definisanje prioriteta kroz sprovođenje promena i dodelu resursa
  • Stvaranje referentnog okvira za tim koji radi na implementiranju promena i koji se suočava sa mogućim otporom

Kreirajte Vaš edukativni program

Izaberite jednu ili više radionica na kojima želite da prisustvujete.