Leadership Equity Assessment (LEA) | Atria Group

Persona Global

Leadership Equity Assessment (LEA)

Ovaj alat za procenu meri uticaj lidera na uslove rada zaposlenih, timsku klimu i nivo angažovanosti (engagement) zaposlenih.

Metodologija:

 • Persona Global

Ishod merenja:

Kroz 13 kompetencija, LEA jasno pokazuje koje oblasti bi trebalo unaprediti kako bi se dobio direktan pozitivan uticaj na poslovne rezultate:

 • Korišćenje snaga i kompetencija,
 •  Korišćenje pozitivnog feedback-a,
 • Očekivanja na radnom mestu,
 • Posedovanje potrebnih resursa za rad,
 •  Autonomija u poslu,
 •  Svrha i značaj posla za pojedinca,
 •  Usavršavanje na poslu,
 • Postojanje atmosfere, inspiracije i inovacije ,
 • Mogućnosti za lični razvoj na poslu,
 •  Mogućnost primene novih veština i kompetencija na radnom mestu,
 •  Postojanje atmosfere poštovanja,
 •  Podrška donetim odlukama,
 •  Međusobna podrška i pomaganje.

Specifičnost:

Alat se bazira na dvadesetpetogodišnjem Galupovom istraživanju o motivaciji zaposlenih i liderskom uticaju na timsku klimu, nivo angažovanosti članova tima i uslove rada pod kontrolom tim lidera. U inicijalnom istraživanju učestvovalo je oko 70.000 menadžera i milion zaposlenih u kompanijama širom sveta, a istraživanje je detaljno dokumentovano i opisano u knjizi „First forget all the rules”.

Primeri izveštaja:

Team_Ranking Report – primer izveštaja

Manager_report – primer izveštaja

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.