LIDER u transformaciji – Velike promene zahtevaju nove pristupe koje će kreirati efektivne razvojne planove. | Atria Group
LIDER u transformaciji – Velike promene zahtevaju nove pristupe  koje će kreirati efektivne razvojne planove.

Da biste prisustvovali radionici potrebno je samo da se prijavite. Broj mesta je ograničen.

Ova radionica je za Vas ukoliko želite:

• da uspešno prevaziđete izazove koji se mogu javiti tokom procesa transformacije
• da upoznate i primenite alate koji vode ka ostvarenju strateških ciljeva

Šta ćete raditi na radionici?

Dobićete CASE STUDY sa zadatom realnom situacijom koja se odnosi
na proces značajnih promena u organizaciji.

Bićete u ulozi donosioca odluke koji će kroz 3 stanice doći do rešenja
koja su u skladu sa strateškim ciljevima organizacije – uzimajući
u obzir top menadžere koji su u ulozi agenata promene.

Ukoliko mislite da bi ova tema bila od značaja još nekoj osobi, pozovite je. 🙂

Kad?

6. septembar
18-20h

Gde?

 Atria Group,
Ljubiše Jovanovića 7


Da biste prisustvovali radionici potrebno je samo da se prijavite. Broj mesta je ograničen.

Ostale vesti