Blog | Blog 5 veština dobrih lidera
5 veština dobrih lidera

5 veština dobrih lidera

Brojna istraživanja u oblasti motivacije zaposlenih ukazuju na činjenicu da oni traže radno okruženje u kome mogu da se osećaju autonomno, shvate svoju svrhu i kontinuirano razvijaju svoje talente i veštine. U skladu sa tim, u cilju da unaprede svoju karijeru ljudi traže posao koji zaista pokreće njihovu strast, ispunjava njihove želje i razvija njihov pravi talenat.  Od svojih nadređenih u skladu sa tim očekuju da ih posmatraju kao osobe koje imaju svoje potrebe i vrednosti, kako bi bili sigurni da od njih mogu da očekuju podršku pri ostvarivanju svojih ličnih i profesionalnih ciljeva u budućnosti. U tom smislu, za lidere je od velike važnosti da uoče pravi talenat svojih zaposlenih i da rade na njegovom razvoju.

 

Lider koji je u savremenom poslovnom svetu fokusiran isključivo na ostvarenje sopstvenih ciljeva, često sa druge strane gubi poverenje svojih zaposlenih, a motivisanost njegovog tima je na niskom nivou. U ovakvom okruženju česta je fluktuacija, apsentizam, otpori i konflikti, dok ciljevi uglavnom ostaju neostvareni. Za stvaranje produktivnog okruženja, potrebno je da lider bude dobar mentor koji će pomoći svojim kolegama da usmere svoje potencijale u pravom smeru.

Veliki broj lidera polazi od pogrešne pretpostavke da njihove kolege motiviše isključivo želja za uspehom i boljom zaradom. Istina je da smo svi različiti i da nas motivišu  različite stvari, tako da je za lidere prevashodno važno da strateški razmišljaju i stvore takvo radno okruženje koje podstiče motivaciju svakog zaposlenog. U nastavku vam predstavljamo 5 aspekata na koje lider treba da obrati pažnju u odnosima sa svojim zaposlenima:

1.  Brinite o svojim zaposlenima na pravi način

Zaposleni žele da se osećaju kao osobe čiji se rad i zalaganje ceni.  Uloga lidera je da pruži podršku svojim zaposlenima i da odvoji  vreme za njih, kako bi pokazao da brine o njihovim potrebama. Ovde treba biti oprezan – nije uputno da u cilju stvaranja dobre atmosfere krene linijom manjeg otpora i bespogovorno ispunjava želje svojih zaposlenih, već da pokaže zrelost pri donošenju odluka kako bi izbalansirao zahteve posla i zahteva svojih zaposlenih.  Vreme posvećeno zaposlenima ne treba doživljavati kao dodatnu obavezu, već ga iskoristiti konstruktivno, kroz razgovore i kreairanje akcionih koraka koji će doneti efekte. Ovo vreme je investicija za buduće rezultate!

2. Prihvatite i podržite razlike 

Živimo u svetu u kome se razlike sve više podtiču i podržavaju. Produktivne timove čine različiti ljudi koji u tim donose svoje karakteristične vrednosti, pristupaju poslu i ostvarenju ciljeva svako na svoj poseban način. Ovo je preduslov za kreativno okruženje koje izlazi iz okvira poznatog i predvidljivog, okruženja koje može da dostigne mnogo više od očekivanog. Zaposleni žele da budu jedinstveni i veoma cene kada neko podržava njihovu različitost. Lider treba da obrati pažnju na različitost svojih zaposlenih i to u smislu prednosti i prilike za uspeh, Razlike treba prepoznati, uklopiti ih i na taj način kreirati timsku dinamiku koja je usmerena na rast.

3. Pomozite zaposlenima da ostvare svoju svrhu

Veoma čest odgovor koji zaposleni daju na pitanje o faktorima motivacije je: “ Motiviše me da znam viziju svoje kompanije i kako moj lični doprinos pomaže ostvarenju ovoe vizije”. Danas zaposleni žele da se osete važnim, da njihov rad ima uticaj i ostavlja trag. Neophodno je da lider donosi odluke na takav način da omogućuje zaposlenima da budu ne samo uspešni na poslu, već i zadovoljni. Sva savremena istraživanja ukazuju na težnju zaposlenih da osete svrhu i doprinos u okviru svog posla. Objasnite im šta je njihova svrha, kako se ona poklapa sa svrhom i vizijom kompanije, učinite da se osete kao deo nečega važnog. Ovo će ih u velikom broju slučajeva motivisati više nego bilo koji vid eksterne motivacije.

4. Budite odgovorni kao i svi ostali

Kako bi na pravi način utvrdili potrebe svojih zaposlenih neophodno je da pre toga postanete svesni svojih emocija, kao i obrazaca u okviru kojih one utiču na vaše poslovne aktivnosti.. Osvešćivanje ovog dela ličnosti rezultovaće sasvim izvesno i boljim interpersonalnim odnosima u okviru tima, kao i boljim odnosom izmedju vas i svakog od zaposlenih. Tradicionalno shvatanje lidera kao osobe od autoriteta je značajno uticalo na komunikaciju između nadređenih i podređenih, i često je dovodilo do toga da lideri nameću svoj stav podređenima. Budite odgovorni i dostupni, budite osoba kojoj može da se veruje. Prihvatite feedback i doživljavajte ga kao šansu za lični napredak, kao ideju o tome šta je još potrebno preduzeti kako bi vaš posao tekao nesmetano, a ljudi u vašem timu bili zadovoljni.

5. Budite svesni potreba svojih zaposlenih

Sposobnost da pronađe mehanizme kojima će motivisati sebe za ostvarenje ciljeva značajna je karakteristika uspešnog lidera. Ukoliko u ovom aspektu ne pokazuje inicijativu, izvesno je da neće uspeti da u tom pravcu usmerava svoje zaposlene. Samomotivacija podrazumeva sagledavanje opšte slike i suštine, svesnost o koracima koji se preduzimaju na putu do cilja, a zatim i pronalaženje načina da se cilj ostvari. Samo optimističan, ali realan lider može motivisati i svoj tim na ovom putu. Obratite više pažnju na svoje zaposlene i njihove potrebe. Otvorite širom oči i počećete da vidite prilike koje su do tad bile nevidljive.

Ako zaposleni ne rade svojim punim kapacitetom, velika je verovatnoća da lider ne radi svoj posao kako treba. Radar za faze razvoja u kojima se zaposleni nalaze, na njihove potrebe i očekivanja u toj fazi treba da je uvek uključen. Ali pre svega uključite radar za svoje potrebe, nađite adekvatan način da motivišete sebe i istrajete u tome, rezultati neće izostati.

Ostale vesti