Menadžer kao kouč | Atria Group

BE AT HOME, LEARN ONLINE

Menadžer kao kouč

Talentovani zaposleni imaju potrebu za izvrsnim menadžerima. Talentovani zaposleni može da odluči da prihvati posao u kompaniji zbog harizmatičnog lidera, dobrih beneficija ili kvalitetnog programa obuke, ali koliko će dugo taj zaposleni ostati i koliko će biti produktivan dok je tu, u najvećoj meri zavisi od njegovog odnosa sa osobom koja mu je direktno nadređena.

Talentovani zaposleni imaju potrebu za izvrsnim menadžerima. Talentovani zaposleni može da odluči da prihvati posao u kompaniji zbog harizmatičnog lidera, dobrih beneficija ili kvalitetnog programa obuke, ali koliko će dugo taj zaposleni ostati i koliko će biti produktivan dok je tu, u najvećoj meri zavisi od njegovog odnosa sa osobom koja mu je direktno nadređena.

Vođeni osnovnim principom da „lideri vode lidere“, kreirali smo online trening  „Menadžer kao kouč“ koji je namenjen razvoju vrhunskih menadžera i lidera.

Šta vam omogućava online Menadžer kao kouč trening?

Alati koučinga usmerenog ka rešenju (Solution Focused Coaching) omogućavaju menadžeru da nauči kako da kod članova tima razvija internu motivaciju, pojača pripadnost timu i pomogne im da pronađu lidera u sebi. Za postizanje zajedničkih ciljeva, ohrabrivanje članova tima da uđu u proces iniciranja i podržavanja promena kao i donošenja odluka potrebno je da menadžer razvije nove veštine, profesionalni nivo slušanja, interakcije, davanja preciznog feedback-a i sagledavanja članova tima u njihovom punom potencijalu. Upravo to je cilj podrške koju im pruža ovaj program.

Budite vrhunski menadžer i lider svom timu!

Izaberite

Personality and Ability Assessment (PAA) – Procena ličnosti i sposobnosti
Intervju zasnovan na kompetencijama (CBI)
Tranzicija do menadžerske pozicije
Izgradnja hidroelektrane u Laosu
Discover PCM
NLP Booster
Menadžer kao kouč
Storytelling trening
Vrhunski komunikator

Ostale vesti