Menadžer kao kouč | Atria Group

Menadžer kao kouč

- Knowledge PitStop - 9.9.2020. u 18h

Menadžer kao kouč

Metodologija: Erickson Coaching International

Trener: Marija Branovački

Menadžer kao kouč

Sigurno ste primetili da su neki menadžeri uspešniji u vođenju ljudi u odnosu na druge, a samim tim i u postizanju dobrih rezultata!

Da li ste razmišljali o čemu se zapravo radi i koja njihova veština pravi najveću razliku? Koučing je proces koji za cilj ima poboljšanje performansi zaposlenih, kroz individualni ili timski rad. U prethodnoj godini je u proseku čak 7 od 10 kompanija sa liste „Fortune 500“ imalo inkorporiran koučing u svoju organizacionu kulturu, što im je dalo sledeće rezultate:

  • 70% povećana produktivnost na poslu
  • 61% bolja organizacija poslova
  • 57% bolje upravljanje vremenom
  • 51% bolja efektivnost tima

Složićete se da koučing zaista ima veliki uticaj na rast i razvoj kompanije. Iz tog razloga, želimo da sa vama podelimo osnovne principe i načela ove fenomenalne metodologije. Ova radionica namenjena je menadžerima koji žele da uvrste koučing u svoj portfolio menadžerskih veština. Cilj nam  je da se upoznate sa  primenom koučinga usmerenog na rešenje u svakodnevnom radu sa zaposlenima i razvoju ljudskog potencijala.

Teme kojima ćemo se baviti na radionici su:

  • Kako koučing može da doprinese efektivnom menadžmentu?
  • Ključne razlike između direktivnog rukovođenja i rukovođenja korišćenjem koučing alata.
  • Kako ljudi postaju strastveni u onome što rade?
  • Kako napraviti plan efektivnog usklađivanja sopstvenih ciljeva i ciljeva članova tima, sa ciljevima organizacije?
  • Kako podići nivo samoevaluacije članova tima u cilju veće efektivnosti?

Kreirajte Vaš edukativni program

Izaberite jednu ili više radionica na kojima želite da prisustvujete.