Menadžer kao mentor | Atria Group

Menadžer kao mentor

Ovaj trening je namenjen, pre svega, srednjem i nižem menadžmentu, ali i ekspertima koji imaju ulogu mentora u organizacijama.

Tokom treninga, polaznici dobijaju:

 • Razumevanje razlike između mentorskog i koučing pristupa u rukovođenju
 • Razumevanje i upoznavanje sa razvojnim potrebama članova tima
 • Tehnike postavljanja ciljeva na adekvatan način i praćenje njihovog ostvarenja
 • Tehnike za motivisanje zaposlenih na putu ka ostvarenju ciljeva
 • Razumevanje uloge feedback-a kao podrške razvoju članova tima
 • Kreiranje strategije prihvatanja i upravljanja pozitivnim promenama

Specifičnosti treninga:

 • Osim što ovaj trening odlikuje visoka interaktivnost, njega izvode neki od naših najiskusnijih trenera.

Očekivani ishodi:

 • Bolje razumevanje uloge i odgovornosti menadžera kao mentora i edukatora
 • Razumevanje veze zavisnosti organizacije od načina prenošenja znanja
 • Povećanje empatije u radu sa ljudima
 • Izgrađene veštine davanja konstruktivnog feedback-a
 • Bolje razumevanje različitih načina postavljanja ciljeva i evaluiranje istih

Trening je baziran na Persona Global, Erickson Coaching International i Atria Group metodologiji.

Budite menadžer kome se veruje!

Naši treninzi omogućiće vam da izbrusite liderske veštine i savladate sve izazove u vođenju timova.