Menadžer kao mentor | Atria Group

Menadžer kao mentor

Program "Menadžer kao mentor" je dvodnevni trening program „Persone Global“ koji je namenjen menadžerima, supervizorima, tim liderima i osobama koje žele da nauče kako da podstaknu druge da razviju lične i profesionalne sposobnosti, da budu efikasniji u ostvarivanju poslovnih ciljeva i napreduju u karijeri.

Priprema za trening

U svrhu kvalitetne pripreme učesnika za trening, svi učesnici prolaze kroz ulaznu procenu svog komunikacijskog stila. Pored toga, učesnici procenjuju i komunikacijski stil osobe sa kojom mogu da poboljšaju saradnju, čime se kreira studija slučaja za trening. Ceo proces ulazne procene se odvija brzo i jednostavno (20 minuta po učesniku) korišćenjem Personinog online softvera.

Teme koje se obrađuju na treningu

Koncept mentorstva i ključni elementi

Učesnici se upoznaju sa osnovama mentorstva, razlikama između mentora, kouča i supervizora, te različitim ulogama mentora. Naučiće kako da mapiraju i strukturiraju proces mentorstva, postavljaju ciljeve i željene ishode u određenom vremenskom okviru.

Mentorstvo i komunikacijski stilovi

Kroz Personin “Model komunikacijskih stilova”, učesnici će se upoznati sa četiri osnovna komunikacijska stila i njihovim potrebama. Diskutovaće se o uticaju ovih stilova na mentie i donošenje odluka, kao i o veštinama za uspostavljanje usaglašenosti u mentorskom procesu.

Promena i defanzivno ponašanje

Ovaj blok se fokusira na razumevanje potreba mentia različitih komunikacijskih stilova i njihove načine donošenja odluka. Učesnici će naučiti kako da minimiziraju slabosti različitih komunikacijskih stilova kao i šta motiviše svaki od komunikacijske stilova.

Mentorski stil

Učesnici će identifikovati najlakše i najteže osobe za mentorisanje, te diskutovati o prednostima i manama svakog mentorskog stila. Fokus će biti na percepciji drugih o učesniku kao mentoru i na veštinama kontrole, unapređenja, fasilitacije i analize.

Proces i veština

U ovom bloku, učesnici će razvijati veštine aktivnog slušanja i uticaja, motivisanja i održavanja energije u mentorskom odnosu. Razgovaraće se o strukturi razgovora, akcionim koracima i prisustvu, te odgovornosti obe strane u mentorskom odnosu.

Ja kao mentor

Ovaj deo treninga je posvećen somproceni, ličnom narativu i fokusu na lične snage. Planiraće se dalji lični razvoj u cilju postizanja najboljih rezultata.

Praktične vežbe i aktivnosti

Učesnici će se baviti praktičnim vežbama i aktivnostima koje omogućavaju dublju i intenzivniju primenu konkretnih veština.

Transfer u realnost i praksa

Ovaj blok uključuje primere iz prakse i studije slučaja, diskusiju o najčešćim izazovima u mentorstvu, kao i planiranje konkretnog mentorskog procesa za transfer znanja i veština u realne situacije.

Benefiti za kompenije i učesnike programa

Trening će omogućiti učesnicima da razumeju svoj lični mentorski stil.

Učesnici će dobiti potpunu sliku o identifikovanju potreba zaposlenih u okviru mentorskog procesa, kao i o različitim načinima za ispunjenje tih potreba.

Mobilna aplikacija za profilisanje neograničenog broja osoba u periodu od 3 meseca.

Zainteresovani ste za trening
Menadžer kao mentor?

Popunite formu, a mi ćemo vas kontaktirati u što kraćem roku!