micro-Learning platforma | Atria Group

micro-Learning platforma

micro-Learning platforma omogućava učesnicima naših treninga pristup edukativnim sadržajima putem mobilnih uređaja, u kratkoj, dinamičnoj i formi lakoj za integraciju.

micro-Learning platforma

Pored podrške razvoju veština, ova se platforma može upotrebiti i za razmenu informacija i edukacija koje se odnose na tehnička znanja. Kompanije putem ove aplikacije mogu plasirati informacije koje se tiču specifikacija novih proizvoda, tehničkih karakteristika, važnih informacija o kompaniji ili mogu čak i proslediti poruke svim zaposlenima od strane menadžmenta.

Korišćenjem ovog alata kompanije dobijaju:

Kompanije omogućuju svojim zaposlenima razvoj kroz modernu platformu koja se lako i jednostavno koristi. Sa druge strane, polaznici mogu da:

  • Na jednostavan i zabavan način utvrde znanja stečena na treningu ili da se pripreme za trening.
  • Malom vremenskom investicijom (3 do 5 minuta po lekciji) naprave veliki pomak u integraciji stečenog znanja.

Specifičnost alata:

Ova aplikacija, pre svega, predstavlja mobilnu e-learning platformu, koja ima jednostavan korisnički interface koji korisnicima daje osećaj udobnosti i lakoće. Sa administratorske strane, platfoma pruža mogućnost detaljnog praćenja svakog korisnika, što je čini vrlo pogodnom za primenu u edukativne svrhe unutar velikih kompanija. Princip je sledeći:

  • Nakon kratkih video sadržaja učesnici odgovaraju na par pitanja, 3 do 5
  • Ukoliko na sva pitanja odgovore tačno lekcija se smatra uspešno završenom
  • Međutim, ukoliko bar na jedno pitanje odgovore netačno, učesnici nemaju mogućnost prelaska na sledeći video

Proces se ponavlja sve dok učesnik na sva pitanja ne odgovori tačno.

micro-Learning platforma

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije online platforme napravite značajnu razliku u svom poslovanju.