micro-Learning platforma | Atria Group

micro-Learning platforma

micro-Learning platforma omogućava učesnicima naših treninga pristup edukativnim sadržajima putem mobilnih uređaja, u kratkoj, dinamičnoj i formi lakoj za integraciju.

Pored podrške razvoju veština, ova se platforma može upotrebiti i za razmenu informacija i edukacija koje se odnose na tehnička znanja. Kompanije putem ove aplikacije mogu plasirati informacije koje se tiču specifikacija novih proizvoda, tehničkih karakteristika, važnih informacija o kompaniji ili mogu čak i proslediti poruke svim zaposlenima od strane menadžmenta.

Korišćenjem ovog alata kompanije dobijaju:

Kompanije omogućuju svojim zaposlenima razvoj kroz modernu platformu koja se lako i jednostavno koristi. Sa druge strane, polaznici mogu da:

  • Na jednostavan i zabavan način utvrde znanja stečena na treningu ili da se pripreme za trening.
  • Malom vremenskom investicijom (3 do 5 minuta po lekciji) naprave veliki pomak u integraciji stečenog znanja.

Specifičnost alata:

Ova aplikacija, pre svega, predstavlja mobilnu e-learning platformu, koja ima jednostavan korisnički interface koji korisnicima daje osećaj udobnosti i lakoće. Sa administratorske strane, platfoma pruža mogućnost detaljnog praćenja svakog korisnika, što je čini vrlo pogodnom za primenu u edukativne svrhe unutar velikih kompanija. Princip je sledeći:

  • Nakon kratkih video sadržaja učesnici odgovaraju na par pitanja, 3 do 5
  • Ukoliko na sva pitanja odgovore tačno lekcija se smatra uspešno završenom
  • Međutim, ukoliko bar na jedno pitanje odgovore netačno, učesnici nemaju mogućnost prelaska na sledeći video

Proces se ponavlja sve dok učesnik na sva pitanja ne odgovori tačno.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije online platforme napravite značajnu razliku u svom poslovanju.