Motiviši me dobrom pričom | Atria Group

Motiviši me dobrom pričom

- Knowledge PitStop - 23.10.2020. u 18h

Kako ispričati dobru priču

Metodologija: Persona Global

Trener: Peđa Jovanović

Motiviši me dobrom pričom

Radionica „Storytelling” kreirana je sa ciljem da nauči učesnike kako da budu uticajniji govornici, da važne poruke prenose bez oslanjanja na Power point i druga pomoćna sredstva, da nauče kako da saopšte strateške informacije na način koji će motivisati članove njihovog tima.

Radionica je fokusirana na razvoj veština vršenja uticaja, uključivanja i inspirisanje drugih.

Radionica se bavi razvojem  tri najvažnije komponente liderskog govorništva, a to su:

 1. Biti jasan
 2. Preneti poruku na efektan način
 3. Uticati porukom na promenu nečijeg ponašanja

U okviru radionice detaljno su obrađene tri osnovne dimenzije storytelinga – pričanje, slušanje i podsticanje:

 • Pričanje podrazumeva svrsishodno izlaganje neke priče u cilju postizanja odgovarajućeg rezultata ili isticanja važne poente. U ovom delu obrađuje se tema uticaja.
 • Slušanje je umetnost kojom podstičemo druge da saopšte činjenice umesto svog ličnog doživljaja stvari, što nam omogućava uvid potreban za podsticanje nove priče.
 • Podsticanje priče je segment koji se tiče inspiracije. To je angažman lidera da veliku promenu saopšte tako da inspirišu ljude da tu priču prenesu dalje i budu deo nje.

Dobra poslovna priča pomaže slušaocima da VIDE šta se dogodilo.

Odlična priča pomaže da OSETE ono što se dogodilo.

Teme kojima ćemo se baviti na radionici su:

 • Vrste priča i kontekst u kome se pričaju
 • Slušanje priča i kreiranje smisla
 • Komunikacija – kako da sagovornici zapamte vaše poruke
 • Prevazilaženje ličnih barijera i promena ponašanja korišćenjem priča uticaja
 • Izgradnja poverenja kroz priče povezivanja
 • Kako da povežemo ljude kroz sagledavanje šire slike – priče jasnoće
 • Prenošenje poslovnih vrednosti koristeći priče uspeha
 • Uključivanje drugih
 • Karakteristike uspešne priče
 • Anegdote, primeri, legende, bajke, epika, herojska dela (…)
 • Efektni storytelling modeli
 • Obrazac povezivanja putem priče – korišćenje priča u svrhu samopredstavljanja, izgradnje poverenja i otkrivanja karaktera
 • Kako prepoznati dobru priču koju dalje možemo koristiti

Kreirajte Vaš edukativni program

Izaberite jednu ili više radionica na kojima želite da prisustvujete.