My Identity Journey

Co je "My Identity Journey"?

„My Identity Journey“ je integrační trénink osobního rozvoje určený pro lidi, kteří již jsou na cestě osobního růstu. Program „My Identity Journey“ je strukturován tak, aby se zaměřil na dvě nejdůležitější dimenze osobního rozvoje – osobní transformaci a dosažení úspěchu.

Tento trénink pomáhá účastníkům:

– lépe porozumět sobě,

– naučit se, jak používat různé dimenze své identity jako nástroje k dosažení úspěchu,

– snížit účinky stresu a napětí, které vznikají v důsledku identifikace se s pevnými konstrukty.

Díky multidimenzionálnímu přístupu vás trénink povede k hlubšímu sebepoznání, pomůže vám budovat podpůrná přesvědčení pro kontext, ve kterém chcete pracovat, a otevře cestu k holistickému přístupu k osobnímu rozvoji.

Co vás na tréninku čeká?

Tréninkový program „My identity Journey“ zahrnuje:

– tři tréninkové dny a šest doprovodných 90minutových online workshopů.

Z pohledu tohoto modelu je identita představena jako dynamická a multidimenzionální struktura. Dimenze identity mají různé vlastnosti a mohou být aktivovány jednotlivě nebo současně za účelem dosažení požadovaných výsledků. Kromě toho mohou být tyto dimenze prožívány a smyslově popsány. Jakmile jsou aktivovány, dimenze naší identity směřují naše chování a akce k získání potvrzení od okolí.

Zároveň se různé dimenze naší identity chovají jako filtry selektivního vnímání a interpretace, což je často důvod, proč cítíme stres a napětí ve vztahu k událostem, které nejsou pod naší kontrolou.

Jedním z našich cílů je pomoci vám vytvořit mapu, která vám pomůže pokračovat v sebepoznání a dosáhnout jak osobní transformace, tak konkrétních a měřitelných výsledků.

Trénink zahrnuje sérii workshopů a koučovacích rozhovorů, kombinovaných s použitím esenciálních olejů k řízení emocionálních stavů, stejně jako dechová cvičení a aktivní plánování.

Během tréninku obdržíte dva přístupy: intuitivně-emocionální a kognitivně-racionální, které smíří srdce a mysl.

 

PRO KOHO JE URČEN?

Tento tréninkový program je ideální pro lidi, kteří již jsou na cestě sebepoznání. Jedná se o pokročilý trénink, který účastníkům umožňuje najít spojení mezi úspěchem a osobním klidem. Konkrétně je program určen pro:

Profesionály:

– Zbavte se stresu a zvyšte efektivitu v práci.

– Náš program vám pomůže naučit se, jak snížit stres a zvýšit svou produktivitu.

– Naučte se odlišný přístup k práci na cílech: Pro ty z vás, kteří již ovládli SMART cíle, bude náš program opravdovým osvěžením.

– Spojte se se svou podstatou: Důsledkem spojení je obvykle uvolnění vnitřní síly, která vám pomůže s větší lehkostí překonat profesionální výzvy.

Trenéry a kouče:

– Objevte inovativní techniky: Naučíte se nové metodiky, které můžete integrovat do své práce s klienty.

– Rozšiřte své sebeuvědomění: Zlepšení sebeuvědomění znamená zlepšení sociálního uvědomění a lepší porozumění klientům.

– Najděte nové zdroje inspirace: Objevíte nové způsoby, jak zůstat motivovaní a inspirovaní ve své práci.

Podnikatelé:

– Naučte se, jak vyvážit pracovní a osobní povinnosti: Rovnováha pro podnikatele je často mýtus, ale koherence různých aspektů života je dosažitelná. Naučte se jak!

– Přizpůsobte se různým situacím: Staňte se flexibilnějšími a zmírněte často rigidní podnikatelskou roli.

– Snižte stres a zvyšte produktivitu: Naučíte se způsoby, jak efektivně řídit sami sebe v situacích, které jsou často stresující.

Rodičům:

– Pracujte na sobě a zároveň podporujte rozvoj svých dětí: Naučíte se, jak pracovat na svém osobním rozvoji a zároveň podporovat své děti v jejich růstu.

– Nastavte rovnováhu mezi svými potřebami a potřebami rodiny: Otevřete dveře k harmonii ve vaší domácnosti.

– Staňte se inspirací pro své děti: Ukažte svým dětem, jak vypadá kontinuální osobní rozvoj, čímž je inspirujete, aby také na sobě pracovali.

Proč je program hodnotný?

Tento program je hodnotný, protože přináší účastníkům pokrok ve dvou základních dimenzích pro moderního člověka:  v dimenzi úspěchu a v dimenzi osobní transformace.

Často se stává, že obětujeme jednu z těchto dimenzí pro druhou, honíme se za úspěchem, zatímco ztrácíme kontakt se sebou samými, nebo naopak, ponoříme se hluboko do osobního rozvoje a vzdáme se dosažení materiálních a měřitelných výsledků. Mezi těmito dvěma polaritami existuje ještě „50 odstínů šedé“. Otázkou je, zda to musí být takto, nebo zda existuje lepší způsob?

Náš program přináší lepší způsob integrace osobní transformace a dosažení úspěchu.

My Identity Journey není jen tréninkový program; je to cesta k dosažení trvalého naplnění a dosažení důležitých cílů.

Tento program otevře účastníkům možnost stát se flexibilnějšími a odolnějšími vůči životním výzvám, zatímco budou aktivně pracovat na dosažení důležitých cílů.

Co vás na tréninku čeká?

Den 1: Základní nastavení

První den tréninku zahájíme jednou z nejtěžších filozofických otázek, která trápila mnoho velkých myslí: „Kdo jsem já?“ Poté se seznámíme s modelem „My Identity Journey“, se základními koncepty identity a naučíme se, jak se identita formuje a vyvíjí během života. Prostřednictvím interaktivních sezení a cvičení prozkoumáme různé fáze vývoje identity a faktory, které na ně mají vliv. Důraz bude kladen na pochopení, jak může být identita nástrojem k dosažení úspěchu, ale také příčinou stresu a napětí. Inspirováni modelem logických úrovní, pracemi známých filozofů a psychologů, ale také konkrétními zkušenostmi trenérů s klienty, získáte hlubší pochopení sebe sama a svých dimenzí identity.

Den 2: Dimenze identity a dosažení úspěchu

Druhý den je věnován hlubšímu zkoumání různých dimenzí identity, konkrétně fyzické, sociální, intuitivní a psychologické dimenze. Prostřednictvím různých aktivit, cvičení a reflexí se účastníci naučí, jak každou z nich mohou využít k dosažení svých cílů. To zahrnuje cvičení pro uvědomění si těla, používání karet esencí, esenciálních olejů a psychologickou reflexi prostřednictvím práce s Jungovými archetypy. Příklady z praxe a případové studie pomohou účastníkům propojit teorii s reálnými situacemi.

Den 3: Integrace a akce!

Fokus třetího dne je na spojení s podstatným „já“ a naučení se navigovat mezi různými identitami a vlastní podstatou. V této části tréninku budeme pracovat na integraci získaných poznatků a vytváření konkrétních akčních plánů. Účastníci si stanoví osobní šestiměsíční transformační a konkrétní – operativní cíle. Na konci třetího dne nás čekají integrační cvičení, která provedeme kombinací dechových cvičení s hudbou a vedenou meditací. Pokud chceš změnit svět, začni u sebe.“ – Mahátma Gándhí

Šestiměsíční sledování

Většina programů osobního rozvoje selhává kvůli nedostatku následných aktivit. Vzhledem k tomu, že věříme, že kontinuální rozvoj je klíčem k trvalé transformaci, náš závazek k vašemu pokroku nekončí po tréninku. Během šestiměsíčního období budeme sledovat váš pokrok, poskytovat podporu a pomáhat vám zůstat na správné cestě k dosažení vašich cílů. Toho dosáhneme prostřednictvím měsíčních online follow-up sezení a sledováním vašeho rozvoje prostřednictvím map identity, které vytvoříte na tréninku.

O NÁS

Program vznikl již v roce 2017 a svůj současný tvar získal v roce 2023. Autory programu jsou Peđa Jovanović, Elena Antonovska a Ivana Blečić, a trenéry na našem příštím tréninku budou:

Peđa Jovanović
Štěpánka Jovanović

Máte zájem o trénink "My Identity Journey"?