Naš tim | Atria Group
Naš tim
Naš tim

Peđa Jovanović

Senior Partner, Head of Program Management

Naš tim
Naš tim

Dušan Basalo

Senior Partner

Tatjana Dukić

Executive Director

Naš tim
Naš tim

Miloš Koprivica

Senior Business Developer

Naš tim
Naš tim
Naš tim
Naš tim

Suzana Andrić

Senior Business Developer

Naš tim
Naš tim

Ivana Radosavljević

Office Manager

Ana Radovanović

Product Owner (Erickson Coaching), HR Consultant

Naš tim
Naš tim

Nataša Raičević

Product Owner (NLP), Team Leader for Open Programs

Naš tim
Naš tim
Naš tim
Naš tim

Vanja Pauljičić

Team Leader for Open Programs, Senior HR Consultant

Naš tim
Naš tim

Jelena Lompar

HR Consultant

Dragana Grozdanić

Head of Operations

Naš tim
Naš tim

Tamara Vukojević

Junior HR Consultant

Naš tim
Naš tim
Naš tim
Naš tim

Marija Farmer

Department Sales & Consulting

Naš tim
Naš tim

Nađa Simović

Client care & support

Danijela Vučić

Digital Marketing Manager

Naš tim
Naš tim

Branka Krlović

Client care & support

Naš tim
Naš tim
Naš tim
Naš tim

Anastasija Basarić

Communications and Digital Assistant