NLP komunikacija | Atria Group

NLP komunikacija

Trening je namenjen osobama koje su zainteresovane za primenu NLP metodologije u svrhu unapređenja komunikacije.

Tokom treninga, polaznici dobijaju:

  • Razumevanje reprezentativnih sistema
  • Razumevanje osnovih principa na kojima se bazira dobra komunikacija
  • Vežbe za povećanje fleksibilnosti
  • Vežbe za bolje zapažanje neverbalnih elemenata komunikacije
  • Tehnike za usaglašavanje sa različitim sagovornicima

Specifičnosti treninga:

Osim kraćeg teorijskog dela, trening je interaktivan i pruža priliku za vežbu kroz simulacije, studije slučaja, primere i demonstracije. Učesnici imaju mogućnost za praktičnu vežbu u situacijama izvan sopstvene zone komfora.

Očekivani ishodi:

  • Veća fleksibilnost u komunikaciji
  • Poboljšana veština aktivnog slušanja
  • Unapređenje sposobnosti jasnog i konkretnog prenošenja poruke
  • Veće samopouzdanje

Trening je baziran na  NLP (Neuro-lingvističko programiranje) metodologiji.

Želite da poboljšate komunikaciju u vašoj kompaniji?

Naši treninzi omogućiće da vaši zaposleni unaprede komunikacione veštine, postave komunikacione prioritete i izgrade samopouzdanje u poslovnom okruženju.