Potreban ti je napredak na poslu?

Želiš da unaprediš komunikaciju?

Teško se boriš sa stresom?

Nikako da pokreneš realizaciju ideja?

Nedostaje ti samopouzdanje?

Pokreni promenu

“NLP trening ti pomaže da pokreneš promenu i unaprediš svoje poslovne i životne izbore.”

Pokreni promenu

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

NLP se bavi proučavanjem veza između komunikacije, načina razmišljanja i ponašanja. NLP je metodologija koja se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i transfernom uspešnih strategije.

U kontekstu našeg treninga NLP vam može pomoći da unapredite komunikaciju, promenite neželjena ponašanja i pokrenete se ka postizanju važnih ciljeva.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

Šta nam pruža NLP?

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

NLP se bavi proučavanjem veza između komunikacije, načina razmišljanja i ponašanja. NLP je metodologija koja se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i transfernom uspešnih strategije.

U kontekstu našeg treninga NLP vam može pomoći da unapredite komunikaciju, promenite neželjena ponašanja i pokrenete se ka postizanju važnih ciljeva.

Aktivno korišćenje NLP-a vodi ka:

unapređenju komunikacije i odnosa sa okruženjem

unapređenja poslovnih veština poput prodaje i pregovaranja

spremnosti za pokretanje i upravljanje promenama

unapređenju komunikacije i odnosa sa okruženjem

unapređenja poslovnih veština poput prodaje i pregovaranja

spremnosti za pokretanje i upravljanje promenama

“NLP trening će Vam pomoći da izađete izvan zone komfora i pokrenete lični rast i razvoj.”

Oblasti primene NLP-a

Najveći broj učesnika naših NLP treninga kreće sa željom da poboljša svoje poslovne veštine, veštine prodaje, pregovaranja, prezentacione veštine…. Međutim, skoro po pravilu, tokom treninga učesnici otkriju da je NLP alat koji pomaže ljudima da nauče i kako da uspostave bolji odnos sa partnerom, kako da prevaziđu svakodnevne stresne situacije, kako da bolje razumeju svoju decu i uopšteno kako da unaprede sebe.

NLP je primenljiv u svim segmentima života. On pomaže ljudima da u različitim situacijama bolje razumeju sopstvene ciljeve, i nađu načine da se pokrenu ka njihovom ostvarenju.

Kao model ličnog razvoja NLP nam pomaže da okrenemo i održimo kontinuirani razvoj i napredak. NLP nam pomaže da svaki novi dan budemo bolji u odnosu na ono što smo bili juče.

Posao

NLP daje odlične rezultate u razvoju komunikacionih veština, veština javnog nastupa, upravljanja odnosima i konfliktima.

Od velike je koristi prilikom strateškog planiranja, određivanja misije, vizije i vrednosti organizacije i kao pomoć zaposlenima da se brže i efikasnije prilagode različitim vrstama promena.

Lično usavršavanje

NLP nam pomaže da poboljšamo samopoštovanje, asertivnost i fleksibilnost. Pokreće nas ka postavljanje i realizaciji ciljeva i prepoznavanju stvari koje su nam stvarno važne u životu.

Vrlo je koristan u uspostavljanju boljih partnerskih, ljubavnih, prijateljskih i porodičnih odnosa.

Obrazovanje

NLP daje odlične rezultate u razvoju ,,mekih veština“ (Soft skills) koje pomažu ,,tvrdim veštinama“ (Hard skills), koje su stečene kroz formalno obrazovanje, da dođu do izražaja.

NLP veštine pomažu sposobnosti slalaženja u promenljivom poslovnom okruženju.

Zdravlje

NLP se u početku razvijao kao terapeutska metoda koja je dovela do značajnih praktičnih promena. Poznate su NLP tehnike za eliminisanje fobija, post-traumatskog stresa, unutrašnjeg konflikta, depresije i brojnih drugih poremećaja.

NLP ima izuzetno efikasne strategije za kontrolu stresa, a samim tim i za održavanje dobrog zdravstvenog stanja organizma.

Sport

Primena NLP-a u sportu nije zanemarljiva. Brojni su primeri odličnih sportskih rezultata upravo zahvaljujući NLP tehnikama.

Ono što se uz pomoć NLP-a postiže je da se sportisti imaju jasan i snažan fokus, jasnu viziju, veliku motivaciju i dobru koncentraciju, dakle postiže se stanje koje je preduslov za vrhunskih sportski rezultat.

Šta NLP znači?

Neuro se odnosi na svesne i nesvesne mentalne procese kojima obrađujemo iskustvo percipirano putem naših čula (vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa).

Lingvističko se odnosi na reči kojima opisujemo svoje iskustvo, iliti subjektivni doživljaj sveta u nama i oko nas..

Lingvističko se odnosi na reči kojima opisujemo svoje iskustvo, iliti subjektivni doživljaj sveta u nama i oko nas..

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

POKRENI PROMENE - POSTANI NLP Practitioner

Naredni program počinje 16.marta. Iskoristi popuste i fleksibilne uslove plaćanja.

Šta je NLP Practitioner?

NLP practitioner je trening program ličnog razvoja koji koje će vas naučiti da koristite tehnike i alate pomoću kojih postižete unapređenje na poslu i u svim aspektima svog života kako biste ostvarili rezultate koje želite.

U 120 trening sati raspoređenih u 15 radnih dana tokom 6 meseci programa, dobijate znanje, podršku i iskustvo naših trenera. Uz njihovu kontinuiranu podršku, e-learning platformu i hibridni način rada (uživo i online) moći ćete da naučite i uvežbate svoje nove veštine.

Trening je koncipiran tako da se kombinuju teorija i praksa, individualan rad i rad u grupi i sve to uz podršku trenera. Program je koncipiran u 7 MODULA nakon čega sledi završni sertifikacioni proces.

Ostvari svoje ciljeve i pokreni lični i profesionalni razvoj kroz usvajanje i primenu najefikasnijih tehnika neuro-lingvističkog programiranja.

Kome je namenjen NLP practitioner?

Ovaj trening će promeniti Vaš pogled na život i pomoći će Vam da unapredite sebe. Ovaj trening je za Vas ukoliko:

vam je važno da bolje upoznate sebe

vam je potreban jasan put ka realizaciji ciljeva

osećate potrebu za unapređenjem komunikacije

vaše potrebe i želje nisu usklađenje

želite da promenite ili unaprede svoj posao i karijeru

POKRENI PROMENE - POSTANI NLP Practitioner

Naredni program počinje 16.marta. Iskoristi popuste i fleksibilne uslove plaćanja.

Kome je namenjen NLP practitioner?

1. EFIKASNO OSTVARANJE CILJEVA

Nije svaki ostvareni cilj znak da ste uspeli. Pravi izbor ciljeva u čiju realizaciju ćete uložiti energiju, znanje, vreme i emocije je presudan za uspeh.

Naučićete kako da:

 • Odredite cilj koji je vama važan
 • Pokrenete sebe ka njegovom ostvarenju

2. VEŠTINU POSLOVNE INTERAKCIJE

Nije dovoljno ovladati nekom veštinom, potrebno je tu veštinu održavati i razvijati.

Naučićete kako da:

 • Razvijete fokusiranost i fleksibilnost
 • Aktivno slušate i uočavate detalje

3. UMEŠNOST PRECIZNE KOMUNIKACIJE

Osoba će biti uspešna u onoj meri u kojoj je sposobna da prenese emociju, zahtev, ideju i da tu osobu motiviše i navede na akciju.

Naučićete kako da:

 • Unapredite pregovaračke i prodajne veštine
 • Uspešno prezentujte svoje ideje i poboljšajte javni nastup

4. AGILNOST U PONAŠANJU

Uspešni ljudi ne menjaju svoje vrednosti, oni menjaju svoje ponašanje. Posmatranjem i prilagođavanjem ponašanja kontekstu u kome deluje i u kome pokušava da realizuje određeni cilj.

Naučićete kako da:

 • Odbacite nepoželjna uverenja koja blokiraju
 • Pokrenite energiju i ostvarite kvalitetne odnose

5. UPRAVLJANJE EMOCIJAMA

Harmonija u emocijama je harmonija u mislima. Svako ko stremi jedinstvenom uspehu i ispunjenom životu obavezan je da uskladi sopstvene emocije i racio.

Naučićete kako da:

 • Upravljate stresom
 • Motivišite sebe i ljude iz svog okruženja

6. KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

Poboljšajte svoje veštine rešavanja problema.

Naučićete kako da:

 • Postavljajte pitanja na koja ćete dobiti valjane odgovore
 • Iskoristite moćne resurse koje već imate u sebi
 • Otključajte svoje skrivene potencijale

Zašto odabrati NLP Centar?

16 GODINA POVERENJA

NLP Centar još od 2008. godine izvodi obuke za NLP praktičare, mastere i trenere. Danas, sa ponosom ističemo, da je većina uspešnih trenera koji posluju u našem regionu, prošlo svoju NLP obuku upravo kod nas.

GLOBALNO AKREDITOVANI

Treninzi NLP Centra su akreditovani od strane međunarodne NLP Global Standards asocijacije. Vodeće internacionalne NLP asocijacije iz Kanade, na čijem sajtu možete naći kurikulum po kojem izvodimo treninge

80+ NLP P GENERACIJA

Od 2008. godine do danas nekoliko hiljada ljudi je prošlo naše treninge. U brojevima 80+ generacija NLP Praktičara, 20+ generacija NLP Mastera i 10+ generacija NLP Trenera, 1650 NLP trening dana iliti 4,5 godine svakodnevno držimo NLP treninge 😊

Naša zajednica okuplja kolege iz čitavog regiona i omogućava najbolje poslovne konekcije i podršku u ličnom i profesionalnom razvoju.

TIM NLP TRENERA

Naše NLP trening drži trenerski tim koji već godinam radi zajedno. Oni su svoju karijeru posvetili usavršavanju drugih kako bi stekli veštine i znanja NLP i promenili svoj način života.

Neki od naših trenera aktivno vode NLP programe u gradovima širom sveta kao što su Singapur, Sao Paolo, Varšava, Beč, Lisabon, Prag i mnogi drugi.

NLP Centar je deo Atria Grupe, regionalnog centra za razvoj pojedinaca, timova i kompanija.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

tamaaa_railic​

Više od 50 godina neuro-lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model kojim možemo da utičemo na sebe i druge i pokrenemo se ka dostizanju željenih rezultata.

VAŽNO NAM JE da svi koji žele da rade na sebi dobiju priliku, zato imamo više povoljnosti za plaćanje:

PLAĆAJTE
NA RATE

Platite 30% do početka trening programa, a ostatak u 5 jednakih mesečnih rata.

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Putem Administrativne zabrane u preduzeću možete platiti trening na 10 jednakih mesečnih rata.

RANE
PRIJAVE

Za uplate u celini prilikom prijave odobravamo dodatnih 100€ popusta!

POMOĆ
PRIJATELJA

Ostvarite dodatni popust za prijave 2 ili više osoba zajedno (naglasite prilikom popunjavanja prijave)!

Cena treninga: 1.124€* 1.249€

*10% popusta za prijave do 29. februara 2024. godine.

Cena obuhvata: 15 trening dana, skripte, dodatne materijale, blokove, olovke, e-learning platformu, mobilnu aplikaciju, konstantnu dostupnost trenera i sertifikaciju.

Za više informacija, slobodni nam pišite ili nas pozovite:

📧 office@nlpcentar.com
📞 060 029 0024
NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Molim vas da popunite polja i pošaljite upit,  a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku!

Želite NLP trening, ali ne možete trenutno da ga priuštite?

Iskoristite promotivni interaktivni online trening NLP Mikro i saznajte osnove NLP.

Prijavite se OVDE za naš newsletter kako bi ostali informisani o svim treninzima i prvi saznali za akcije i popuste koje nudimo.

Pogledajte naš KALENDAR AKTIVNOSTI gde se možete upoznati sa drugim treninzima koje nudimo i promotivnim radionicama.

Program NLP Practitioner treninga

Modul 1 - NLP komunikacija

Na prvom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • šta to čini NLP naukom o uspehu i kako to možete da primenite da biste vi postigli uspeh
 • kako da bolje razumete sebe i druge
 • kako da na osnovu neverbalne komunikacije procenite svog sagovornika
 • kako da se povežete sa sagovornikom
 • kako da povedete razgovor u željenom smeru.

Modul 2 - Snaga uticajne komunikacije

Na drugom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da razlikujete želju, rezultat i cilj
 • kako da pravilno postavite cilj tako da povećate šanse za njegovu realizaciju
 • kako da razlikujete čulne opise od interpretacija kod sebe i drugih
 • kako da dođete do željenih informacija u razgovoru
 • šta je govor uticaja i kako da ga primenite.

Modul 3 - Govor preciznosti

Na trećem modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da zaobiđete svoje i sagovornikove svesne i nesvesne filtere u komunikaciji
 • kako da postavite precizno pitanje
 • kako izgleda model učenja
 • kako da promenite „okvir“ razgovora da biste promenili svoja ili sagovornikova ubeđenja.

Modul 4 - Pokrenite promenu

Na četvrtom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da prepoznate svoje loše navike
 • kako da promenite nekorisne navike
 • kako da pravilno date povratnu informaciju – feedback
 • na koji način se pokreće motivacija
 • kako da komunicirate da biste dobili pažnju sagovornika.

Modul 5 - Zadržite promenu

Na petom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da generišete dugoročnu promenu
 • kako da upravljate svojim emocijama
 • kako da smanjite emocionalni odnos prema nekim fobijama ili neprijatnim događajima
 • šta je to sidrenje i kako može da vam pomogne da aktivirate sopstvene resurse.

Modul 6 - Programiranje ciljeva

Na šestom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • šta su to neurologički nivoi i kako mogu da vam pomognu da bolje upoznate sebe
 • kako da radite na svojim dugoročnim ciljevima ili projektima
 • kako da otkrijete zašto nešto stvarno želite i pojačate svoju motivaciju
 • šta je to formula uspeha.

Modul 7 - Kreiranje vizije

Na sedmom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da primenite strategiju kreativnosti u radu na Vašim projektima
 • kako da kreirate svoju ličnu viziju
 • kako da saznate šta u radu motiviše vas i ljude oko vas
 • koje su to naše uspešne interne strategije i kako da ih iskoristimo.

Sertifikacija

Uslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:

 • Obavezno prisustvovanje na svim modulima (svih 15 dana)
 • Demonstracija tehnika
 • Napisan rad na neku od tema primene NLP-a
 •  Popunjeni formulari za feedback
 • Prezentacija
 • Poslati radovi, PPT i formulari za feedback

eLearning platforma

Polaznici NLP treninga u NLP Centru će pored treninga, vežbi i konstantne podrške koju im pružaju treneri, na samom treningu i između modula, imati mogućnost da uz E-Learning platformu integrišu stečeno znanje i na taj način svakodnevno rade na ovladavanju i primeni naučenog gradiva.

Svi korisnici E-Learning platforme NLP Centra imaju mogućnost da, pored računara, i preko Android/iOS aplikacije pristupe materijalima što ovu platformu čini dostupnom korisnicima u svakom trenutku.

NLP Micro

Potpuno besplatno, isprobajte našu online platformu i android/IOS aplikaciju gde možete da se upoznate sa osnovama NLP-a, tehnikama, radom na poboljšanju komunikacije kao i postavljanju ciljeva. Možete je koristiti:

 • kao pripremu za NLP Practitioner trening
 • kao dodatni alat na NLP treningu kako biste produbili svoje znanje i usavršili veštine koje budete učili
 • Nakon NLP treninga, za proveru stečenog znanja i usvojenih veština

Šta je Vaš naredni NLP korak?

Nakon uspešne sertifikacije NLP Practitioner programa otvaraju vam se mogućnosti za napredne programe i NLP karijeru. NLP centar organizuje obuke za NLP Mastere i NLP trenere.

NLP MASTER

NLP Master je petnestodnevni trening namenjen naprednoj primeni NLP alata. Fokus ovog treninga je

na simultanoj upotrebi više NLP alata u procesima modelovanja izuzetnosti. Naučićete:

 • Naprednu primenu NLP-a
 • Kako raditi na višim neuro logičkim nivoima
 • Kako raditi sa svojim uverenjima i na njihovom uticaju na cilj
 • Tehnike koje ste koristili podignete na viši nivo
 • Veštinu uticaja kroz dodatne alate i modele
 • Savladaćete veštinu modelovanja i preuzimanja strukture uspešnih ljudi

Samo u NLP Centru na NLP Masteru, upoznaćete sopstvenu strukturu ličnosti kroz PCM (Process Communication Model)!

NLP TRENER

Trening NLP Trener je Vaš poslednji korak u usavršavanju NLP metodologije, nakon što prođete treninge NLP Practitioner i NLP Master. Kao najviši nivo edukacije, ovaj trening je namenjen svima koji žele da se specijalizuju za držanje NLP treninga i ovladaju upravljanjem grupnih procesa korišćenjem NLP-a. Kroz 15 trening dana izgradićete autentičnost vaše trenerske ličnosti i naučićete:

 • Da upravljate najproblematičnijom publikom
 • Kreirate savršene prezentacije, vežbe i treninge
 • Trikove i savete za prezentacione veštine
 • Kako da se nosite sa kritikama i negativnim feedbackom
 • Kako da od grupe ljudi napraviti tim sa istim ciljem
 • Držanje NLP Practitioner i NLP Master treninga – od A do Š

Najčešće postavljana pitanja:

1. Gde i kad se održava trening?

Trening se održava u prostorijama Atria Group u Beogradu, Matice srpske 87a Beograd, Srbija. Trening program traje 5 meseci i podeljen je na module koji se održavaju u proseku jednom u tri do četri nedelje, subotom i nedeljom od 9.30 do 17 časova. Naš NLP Practitioner je moguće pratiti i online, tako da nije neophodno da fizički prisustvujete svim modulima!

2. Šta ako propustim neki modul?

Nije problem! Svaki propušteni modul možete da nadoknadite sa sledećom grupom.

3. Kako izgleda NLP Practitioner trening?

Trening dan se obično sastoji iz 4 sesije po 1,5 sat između kojih se organizuju kafe pauze i pauza za ručak. Metodologija podrazumeva interaktivan rad sa brojnim vežbama i grupnim aktivnostima kako bi se znanje lakše usvojilo i praktično primenilo. Moduli se rade sa različitim trenerima, kako bi se dobila dinamika učenja iz različitih iskustava.

4. Zašto je važno da prođem sertifikovani NLP trening?

Ukoliko želite da se bavite NLP-om ili priložite svoj sertifikat bilo gde u svetu, da iza sebe imate poleđinu i dokaz koji će ukazati na Vaš kvalitet i stručnost, onda treba da prođete sertifikovani trening program. NLP treninzi koji se izvode u okviru NLP Centra su sertifikovani od strane međunarodno priznate asocijacije NLP Global Standards (Kanada). To znači da NLP treninzi u NLP Centru ispunjavaju standarde koji garantuju kvalitet sadržaja i načina izvođenja ovih programa.

5. Šta obuhvata NLP sertifikacija?

Sertifikacija obuhvata odslušane sve module, popunjene zadatke na e-learning platformi i napisan rad na temu Vaše primene NLP-a. Saznajte više ovde.

6. Da li moram da platim ceo NLP trening pre početka treninga?

Pre početka treninga je potrebno platiti samo 30% cene treninga, a ostatak treninga možete platiti u ratama. Pogledajte sve povoljnosti.

7. Da li NLP trening mogu da platim u ratama i kad najkasnije mogu da se prijavim?

NLP Centar nudi mogućnost plaćanja treninga u ratama, a najkasnije se možete prijaviti dan pre početka treninga. Pogledajte sve povoljnosti.

8. Ukoliko sam NLP trening završio u NLP Centru koliko treba da platim ukoliko želim da ga ponovim?

Ukoliko želite da ponovite pojedinačne module treninga ( do 3 modula) koji ste završili kod nas (Practioner, Master ili Trener) imate mogućnost da to uradite bez bilo kakve dodatne nadoknade. Nadoknada postoji ukoliko želite da ponovite trening u celosti i ona iznosi 30% vrednosti treninga.

9. Ukoliko sam neki od NLP treninga završio u nekoj drugoj školi koliko treba da platim ukoliko želim da ga ponovim u NLP Centru?

Ako ste neki od NLP treninga (Practioner, Master ili Trener) završili u nekoj drugoj školi imate mogućnost da u NLP Centru ponovite ili asistirate na istom treningu po povlašćenim cenama i to:

 • Ukoliko ste završili NLP trening (Practitioner, Master, Trener) u trajanju od 15 dana ili duže, onda je investicija za obnavljanje treninga u NLP Centru 50% vrednosti treninga.
 • Ukoliko ste završili NLP trening (Practitioner, Master, Trener) u trajanju kraćem od 15 dana, onda je investicija za obnavljanje treninga u NLP Centru 70% vrednosti treninga.

Da li imate još pitanja?

Slobodno nam pišite ili nas pozovite:

Email: office@nlpcentar.com

Telefon: 060 029 0024

POKRENI PROMENE - POSTANI NLP Practitioner

Naredni program počinje 16.marta. Iskoristi popuste i fleksibilne uslove plaćanja.