Nova dimenzija timskog koučinga uz Marilyn Atkinson | Atria Group
Nova dimenzija timskog koučinga uz Marilyn Atkinson

Nova dimenzija timskog koučinga uz Marilyn Atkinson

Ovog proleća imali smo tu čast da ugostimo Marilyn Atkinson, osnivača Erickson Coaching International-a i dugogodišnjeg partnera naše firme, koja je održala prvi četvorodnevni trening „High Performance Team Coaching“ u Srbiji. 

Tokom ova četiri dana, fokus je bio na različitim aspektima izgradnje i održavanja snažnih i efikasnih timova.

Prvi segment treninga, pod nazivom „Od JA do MI – stvaranje snažnog tima“, omogućio je učesnicima da nauče kako da povežu članove tima oko zajedničke misije, vizije, vrednosti i ciljeva. Poseban naglasak bio je na inkluziji svakog člana tima i podršci razvoju njihovih jedinstvenih veština i talenata.

Drugi deo treninga, „Izgradnja tima vrhunskih performansi„, bio je usmeren na razvoj veština za podsticanje kreativnog razmišljanja i efikasno vođenje timskih sastanaka. Učesnici su imali priliku da steknu dublje razumevanje ključnih principa neuronauke i kako ih primeniti u kontekstu vođenja tima ka postizanju izuzetnih rezultata. 

Poslednji deo treninga fokusirao se na „Uspostavljanje i održavanje timske saradnje„, pružajući učesnicima alate i tehnike za merenje napretka tima, podsticanje kreativnosti i efikasno rešavanje konflikata. Ovaj segment je takođe obuhvatio veštine za rad sa različitim karakteristikama ličnosti i stilovima koji mogu uticati na dinamiku tima.

Ukoliko i vi želite da otkrijete kako da usmerite različite snage svog tima kako biste povećali kreativnost i produktivnu saradnju i na taj način ostvarite merljive rezultate, prijavite se za naredni trening High Performace Team Coaching koji će se održati od 13. do 16. juna. 

Ostale vesti