Obuka za procenu ličnosti i sposobnosti – Atria Group

Obuka za procenu ličnosti i sposobnosti

Sertifikaciona SHL obuka

Ovaj trening je namenjen HR profesionalcima, regruterima i menadžerima koji žele da unaprede veštine procene članova tima i potencijala zaposlenih.

Benefiti treninga:

Učesnici će steći sposobnost brzog odabira najboljih kandidata po zadatim kriterijumima, primenom nekih od stotinu različitih testova iz SHL Talent Measurement portfolija. Ovladaće alatima koji će im omogućiti da pokrenu proces reorganizacije i restruktuiranja biranjem najboljih uloga za postojeće saradnike u skladu sa njihovim prirodnim potencijalima i trenutnim stepenom razvoja kompetencija. Biće osposobljeni za rad na razvoju saradnika i timova. Uz pomoć naučenih alata moćiće da identifikuju razvojne potreba i razvojni potencijal svakog zaposlenog kao i da postave proces nasleđivanja i planiranja karijere.

Specifičnost treninga:

Trening nudi mogućnost korišćenja e-Learning platforme za pripremu treninga.Učesnici koji uspešno završe trening dobijaju međunarodno priznati sertifikat i mogućnost članstva u Britanskom Udruženju Psihologa i Evropskoj Federaciji Psiholoških Udruženja.

Očekivani ishodi:

  • Objektivniji proces procene
  • Samostalnost u korišćenju i interpretaciji širokog portofolija upitnika i testova
  • Kvalitetan proces selekcije i regrutacije za različite nivoe unutar organizacije
  • Unapređenje sposobnosti postavke objektivnih timskih i individualnih razvojnih planova
  • Postavljanje objektivnih kriterijuma za reorganizaciju, restruktuiranje, nasleđivanje i planiranje karijere unutar organizacije

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije HR programe, metodologije i alate napravite značajnu razliku u svom poslovanju.