Održan AD/C trening u kompaniji Amrop Adria, Slovenija | Atria Group
Održan AD/C trening u kompaniji Amrop Adria, Slovenija

Održan AD/C trening u kompaniji Amrop Adria, Slovenija

Prošle nedelje Atria Group održala je AD/C trening u kompaniji Amrop Adria, Slovenija. Ispred Atria tima, trening je vodila Stanka Vučetić, diplomirani psiholog i HR konsultant. Tom prilikom radila je sa izvršnim direktorima kompanije. Kompanija Amrop Adria bavi se executive search-om i u tom kontekstu zaposleni najčešće koriste Centar za procenu i razvoj (AD/C). Iako su iskusni u radu sa assessment i development centrima, ovaj trening im je značio kako bi usvojili jasan princip rada i okvir kompetencija, potvrdili praksu i istu raširili.

Zašto uspešne kompanije koriste AD/C u svom poslovanju?

Centar za procenu i razvoj (Assessment and Development Center – A/DC) predstavlja proces identifikovanja veština i sposobnosti pojedinaca. Kombinujući snage svih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima ili o snagama i razvojnim potrebama već postojećih zaposlenih. Putem assessment centara procenjuje se potencijal kandidata kojeg bi trebalo da zaposlite ili unapredite. Dizajnira se tako da se usredsređuje na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji bi kandidat trebalo da obavlja. Samim tim, tehnike koje se koriste se određuju na osnovu radne pozicije za koju se centar organizuje. Kada performans kandidata povežete sa njegovim OPQ-om u radnom okruženju dobijate jedinstvenu sliku odnosa njegovog potencijala i performansi. Zahvaljujući uvidu u razvojne oblasti i snage kandidata možete uvideti da li je osoba prevazišla svoj prirodni potencijal za kompetenciju koja je važna za poziciju i ulazi u stanje izgaranja. Na osnovu toga ćete doneti preciznu odluku da li i koliko osoba odgovara toj poziciji. SHL je jedinstvena metodologija na tržištu koja pruža ovako precizne informacije o kandidatu.

U portfoliju SHL metodologije možete naći vežbe namenjene proceni kandidata na različtim hijerarhijskim nivoima organizacije, počevši od diplomaca, administracije, linijskih menadžera, preko srednjeg i TOP menadžmenta. Ovaj dvodnevni trening je namenjen svima koji žele da se sertifikuju i samostalno sprovode centre za procenu i razvoj u okviru svojih selekcionih i razvojnih tehnika.  

U naprednom periodu u kompanij Atria Group organizujemo dva treninga bazirana na SHL metodologiji. Intervju zasnovan na kompentencijama (CBI) održaće se 13. marta, a  AD/C 8. aprila. Ukoliko imate pitanja u vezi ovih treninga, budite slobodni da nam pišete na mail talent@atria.rs , naši HR konsultanti će vam rado odgovoriti.