Online alati | Atria Group

Online alati

Online alati omogućavaju klijentima bolju pripremu za sam trening, kao i nastavak usavršavanja, po završetku treninga, uz pomoć mobilnog telefona ili računara. Putem ovih alata svim polaznicima treninga pruža se mogućnost blanded learning učenja.

Online alati (2)

e-Learning platforma

e-Learning platforma omogućava učesnicima blanded learning – kombinaciju učešća na treninzima i online učenja.

PC Gameplan

Persona Global mobilna aplikacija PC Gameplan, za Android i iOS, uređaje služi za procenu komunikacionih stilova sagovornika.

Micro NLP

Na našoj e-learning platformi i sa našim Master trenerom savladajte osnovne NLP veštine za lični i profesionalni razvoj!

PCM Virtual Game

Učenje PCM-a ima novu virtuelnu dimenziju! PCM aplikacija na interaktivan način pomaže da savladate premium tehnike komunikacije!

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije online platforme napravite značajnu razliku u svom poslovanju.