Otkrijte PCM – veštinu dubinskog razumevanja poslovnog okruženja, ljudi i ponašanja

Otkrijte PCM

veštinu dubinskog razumevanja poslovnog okruženja, ljudi i ponašanja

Datum: 25. i 26. februar u Beogradu

Mnoge komunikacione metodologije nas uče (manje ili više uspešno) kako da komuniciramo sa različitim sagovornicima. Kako da efikasno pregovaramo. Kako da lobiramo. Kako da formulišemo poruku i odaberemo efikasne kanale komunikacije.

Ali samo jedna metodologija nas uči o tome ko su ljudi koji komuniciraju.

PCM (Process Communication Model) je model koji otkriva dubinsku strukturu ličnosti. Upoznaje nas sa sopstvenim komunikacionim potrebama, kao i potrebama ljudi sa kojima smo u svakodnevnom kontaktu. Gde je koren tih potreba. Kako ih uspešno razumeti i zadovoljiti. U kakvom su odnosu sa okolinom u kojoj radimo i živimo. Kako da smanjimo efekte sopstvenih negativnih reakcija u situacijama kada te potrebe nisu zadovoljene.

PCM vam omogućava da suštinski razumete mehanizam koji stoji iza postupaka različitih ljudi u poslovnom okruženju.

Usvajanjem Process Comunication Model-a povećaćete kapacitete za adaptivnu komunikaciju kao i stepen razumevanja kompleksnosti ljudskog ponašanja. Praktično, PCM vam omogućava da predvidite ponašanje ljudi iz svog okruženja. Kroz uvid u dubinsku strukturu ličnosti, ponašajne matrice u stresu i komunikacione potrebe svih šest tipova ličnosti, uspostavićete zdrave i pozitivne međuljudske odnose.

 • 1. Priprema za trening
 • 2. Trening

Neophodno je da svaki učesnik pre treninga popuni PCM assessment, tj. online upitnik zasnovan na osnovnim karakteristikama 6 različitih tipova u ličnosti. Nakon popunjavanja upitnika, učesnici dobijaju veoma detaljne informacije o dubinskoj strukturi svoje ličnosti. Izveštaj će vam omogućiti da bolje razumete sebe i svoje potrebe.

Izveštaj obuhvata sledeće:

 • Prikaz strukture ličnosti
 • Detrminisane snage ličnosti
 • Analizu perceptivne matrice i sposobnost posmatranja iz „drugog ugla” (razumećete svoje potrebe i potrebe svojih sagovornika)
 • Lične preferencije u interakciji sa drugima
 • Jedninstvene psihološke potrebe – motivatore za lični i profesionalni uspeh
 • Karakteristične obrasce ponašanja u stresu
 • Akcioni plan koji će vam pomoći da sprečite eskalaciju negativih ponašajnih manifestacija u stresnim situacija

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski deo i niz praktičnih interaktivnih vežbi, bićete u prilici da ponuđene modele i alate primenite u radu sa različitim tipovima u ličnosti (kolegama iz grupe).

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • PCM model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova u ličnosti po PCM metodologiji (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti sagovornika?
 • Kako komuniciraju različiti tipovi u ličnosti?
 • Neverbalna komunikacija kod različitih tipova ličnosti
 • Kako ostvariti otvorenu komunikaciju sa različitim sagovornicima
 • Kako kroz razgovor prepoznati potrebe različitih sagovornika i izgraditi poverenje
 • Kako prepoznati i prevazići različita defanzivna ponašanja kod različitih tipova sagovornika
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije

Process Communication Model je brend pod grupacijom Atria Group, internacionalne konsultantske kompanije sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja.

Ovladajte PCM modelom.

Prepoznajte suštinu poslovne komunikacije i promenite način na koji uspostavljate dugoročne poslovne odnose.

Datum: 25. i 26. februar u Beogradu

011/4123-410 |  +381 60 029 00 28 | office@pcm.rs