Otvorena pozicija – HR Konsultant | Atria Group
Otvorena pozicija – HR Konsultant

Pozicija:

HR Konsultant

Tražimo novog kolegu ili koleginicu za poziciju HR Konsultanta zaduženog za razvoj brenda Saville Assessment (www.savilleassessment.rs). U okviru ovog radnog mesta, novi kolega / kolegenica će biti podrška našim korporativnim klijentima, radiće na razvoju programa iz portfolija našeg partnera Saville Assessment, kao i na održavanju odnosa sa postojećim i kreiranju odnosa sa novim klijentima.

Ova pozicija uključuje rad sa multidisciplinarnim timom saradnika (inostrani partneri, interni i eksterni konsultanti, treneri, marketing tim…) na razvoju efektivnih rešenja i unapređenja poslovnih rezultata.

Ključne odgovornosti:

 • Konsultantski rad sa korporativnim klijentima (u domenu ekspertize).
 • Praćenje rezultata razvojnih aktivnosti.
 • Analizu postojećeg portfolia Saville Assessment i unapređenje istog (talent measurement, performance management, talent acquisition).
 • Kreiranje ekspertskog sadržaja
 • Svakodnevna direktna komunikacija sa novim i postojećim klijentima.
 • Organizacija i vođenje sastanka sa partnerima iz Londona i klijentima.
 • Izrada ponuda u skladu sa potrebama klijenata.
 • Predstavljanje kompanije na eksternim događajima – networking, konferencije…
 • Postavljanje i realizacija kvartalnih targeta
 • Aktivno korišćenje CRM-a i Project Management Tool-a.
 • Izvođenje treninga, mentorskih i konsultantskih sesija.
 • Učešće u kreiranju i implementaciji marketing strategije za programe Saville Assessment.
 • Osmišljavanje i realizacija follow up aktivnosti.

Uslovi:

 • Minimum 5 godina iskustva u HR-u ili u konsultantskim firmama koje se bave pružanjem HR usluga.
 • Poznavanje i korišćenje psihometrijskih testova ličnosti i sposobnosti u radnom okruženju.
 • Napredno poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika.
 • Aktivno korišćenje LinkedIn-a i drugih društvenih mreža.
 • Razvijen osećaj za preuzimanje lične odgovornosti.

Pošaljite svoj CV na email posao@atriagroup.org