Outside the Box Thinking | Atria Group

Lokacija:

Matice srpske 87a , Beograd

Mi gradimo kutiju kako bismo učinili...

Nevidljivo - Vidljivim

Svest je ključni prvi korak ka promeni. Mapiranje vašeg unutrašnjeg razmišljanja na kutiji generiše duboke uvide.

Nesvesno - Svesnim

Kutija vam omogućava duboku introspekciju i razmenu mišljenja koje menja nesvesne predrasude u svesne izbore.

Nemoguće - Izvodljivim

Kutija sadrži alat za planiranje akcionih koraka u fizičkom obliku koji je vidljiv, deljiv i dragocen za učesnike.

O PROGRAMU

“Outside the Box Thinking” je program osmišljen sa ciljem da kroz inovatine pristupe omogući učesnicima da podstaknu i razviju svoj kreativni potencijal.

Program obuke obuhvata četiri segmenta. Svaki segment je fokusiran na specifičan aspekt razmišljanja „izvan kutije“ u kombinaciji sa praktičnim aktivnostima, grupnoj diskusiji i interaktinim vežbama za samorefleksiju uz korišćenje kutija kao rekvizita.

Rad sa timovima

Program podstiče atmosferu saradnje, inovacije, doprinoseći stvaranju timova koji su spremni da se prilagode promenama i prevaziđu izazove. Glavne teme koje se provlače kroz vežbe i aktivnosti su: prihvatanje različitosti, mentalno zdravlje, izgradnja poverenja i razvijanje kreativnosti.

Razvojni program za lidere

Kroz interaktivne sesije i radionice, lideri razvijaju veštine komunikacije, vođenja i timskog rada, što im omogućava da efikasno prenesu ključne vrednosti kompanije na svoje timove. Na taj način, program pomaže liderima da inspirišu svoje zaposlene i usmere ih ka postizanju zajedničkih ciljeva.

Onboarding

Kroz interaktivne vežbe ovog programa, novozaposleni imaju priliku da brzo upoznaju kulturu i vrednosti kompanije, kao i da se lakše integrišu u timsku dinamiku. Takođe, program razvija veštine potrebne za tranziciju na nove pozicije, omogućavajući zaposlenima da se prilagode promenama u svojim ulogama.

Usklađivanje višeg menadžmenta

Program podstiče kreativno i inovativno razmišljanje, što doprinosi usklađivanju razmišljanja višeg menadžmenta. Kroz aktivnosti i vežbe koje promovišu otvorenost ka novim idejama i drugačijim pristupima, menadžeri mogu pronaći zajednički jezik i perspektivu.

Team building aktivnosti

Zbog svog nesvakidašnjeg pristupa, ovaj program može biti idealna tim bilding akrivnost. On poboljšava komunikaciju unutar tima, promovišući otvorenu razmenu mišljenja i ideja, i na taj način povećava angažovanost zaposlenih i stvara snažnije, efikasnije i kohezivnije timove.