Outside the Box Thinking | Atria Group

Kada:

26. jun 2024.

Lokacija:

Matice srpske 87a , Beograd

Program je namenjen menadžerima na svim nivoima, osobama koje učestvuju u donošenju odluka u kompaniji, kao i svim pojedincima koji žele da razviju nove kreativne ideje koje će im omogućiti uvide u nove mogućnosti pristupa poslovanju.

Program "Outside the Box Thinking" daje izuzetne rezultate kada se primenjuje u sledećim situacijama:

RAD SA TIMOVIMA

KAO DEO RAZVOJNIH PROGRAMA ZA LIDERE

ONBOARDING

USKLAĐIVANJE VIŠEG MENADŽMENTA

O PROGRAMU

“Outside the Box Thinking” je program osmišljen sa ciljem da kroz inovatine pristupe omogući učesnicima da podstaknu i razviju svoj kreativni potencijal.

Program obuke obuhvata četiri segmenta. Svaki segment traje 90 minuta i fokusiran je na specifičan aspekt razmišljanja „izvan kutije“ u kombinaciji sa praktičnim aktivnostima, grupnoj diskusiji i interaktinim vežbama za samorefleksiju uz korišćenje kutija kao rekvizita.

SEGMENT 1: “MOJA KUTIJA I JA”

U ovom segmentu, učesnici će imati priliku da shvate smisao i značaj svojih uverenja i njihovu povezanost sa “kutijom”. Kroz praktične i zanimljive aktivnosti, učesnici će biti u mogućnosti da osveste svoja uobičajena ponašanja i akcione korake koje preduzimaju, kako bi pronašli rešenje za datu situaciju. Ponašanja koja se ponavljaju dovode do istih rezultata, novi rezultati podrazumevaju drugačiji pristup i nove akcione korake.

SEGMENT 2: “SVA MOJA LICA”

Ovde će učesnici biti podstaknuti da definisanu situaciju sagledaju iz novih, različitih perspektiva, preuzimanjem različitih „uloga“ pri čemu će spoznati i osvestiti nekorisna ponašanja i uverenja. Učesnici će u okviru grupnih interaktivnih aktivnosti razmotriti prednosti i ograničenja delanja iz različitih uloga i steći uvid u zonu ličnog rasta i razvoja.

SEGMENT 3: “TAJNA USPEHA”

U okviru ovog segmenta, učesnici će imati priliku da kreativne veštine rešavanja problema primene u cilju efikasnijeg prevazilaženja aktuelnih izazova. Koristeći delove slagalice i kutije, učesnici će kroz napredne psihološke tehnike biti u stanju da jasnije sagledaju željeno stanje kao i da prepoznaju resurse koji su im neophodni za ostvarenje istog.

SEGMENT 4: “NOVA STVARNOST”

U završnom segmentu treninga, učesnici će imati priliku da usidre resursno stanje koje im je potrebno za ostvarivanje cilja. Kroz vežbu kreativne vizuelizacije koristeći kutiju kao rekvizit, učesnici će osvestiti važnost otvorenosti za nove ideje i prihvatanje promena, što je ključno kod kreiranja nove stvarnosti.

Tokom obuke, učesnici će biti podstaknuti da podele svoje uvide i saznanja sa grupom, kao i da primene nove koncepte i alate u svom ličnom i profesionalnom životu. Obuku će voditi treneri koji će stvoriti bezbedno i podsticajno okruženje za učesnike da istražuju i eksperimentišu sa novim načinima razmišljanja.