PASport Recruiting – Odaberite pravu osobu za pravu poziciju svaki put | Atria Group

PASport Recruiting

PASport je alat koji služi za brzu, jeftinu i pouzdanu procenu kandidata prilikom zapošljavanja. Alat je pre svega namenjen HR profesionalcima, ali i menadžerima, preduzetnicima i vlasnicima malih preduzeća.

PASport omogućava veću preciznost pri zapošljavanju, odnosno obezbeđuje da za otvorenu poziciju u Vašoj (ili u kompaniji Vašeg klijenta) izaberete osobu koja se prema priorodnim sklonostima najbolje u nju uklapa.

Atria Group Vam omogućava sertifikaciju za internu upotrebu ovog alata ili sertifikaciju u svrhu dalje distribucije. 

Danas se PASport koristi u međunarodnim i lokalnim kompanijama u više od 20 zemalja širom sveta. Ukoliko imate potrebu za masovnim selekcijama ili selekcijama za koje imate ograničen budžet PASport može biti pravo rešenje za Vas.

Zašto PASport

Zato što je:

Lak za upotrebu

Brz

Pouzdan

Profitabilan

Selektovani klijenti

PASport Recruiting

PASport Recruiting je alat za profilisanje kandidata namenjen HR profesionalcima, menadžerima i preduzetnicima koji žele da povećaju kvalitet selekcionog procesa.

Sertifikovanje za PASport Recruiting će Vam pomoći da lakše uparite potencijal osobe sa zahtevima otvorene pozicije u Vašoj, ili u kompaniji Vašeg klijenta. Pomoćiće Vam tako što će ukrstiti kriterijume za datu poziciju sa karakteristikama kandidata, koje ćete prethodno Vi definisati uz pomoć upitnika dizajniranog za ovu svrhu. 

PASport Vam nudi i uputstvo za vođenje intervjua. Ovaj dokument pruža izuzetnu objektivnost i doslednost, tako da tokom intervjua možete da procenite fleksibilnost kandidata i njegovu prilagodljivost za otvorenu poziciju. Na ovaj način umanjićete  vreme potrebno za integraciju novozaposlenih, ali i njihovu fluktuaciju.

Glavna vrednost PASporta leži u pouzdanoj i lakoj za primenu metodi koja rezultate daje brzo. PASportom štedite uloženu energiju, vreme i novac.    

Sertifikacija za PASport Recruiting alat omogućava efektivniju i precizniju selekciju kandidata koja Vas može izdvojiti od konkurencije.

PASport Recruiting alat sadrži:

  • Profil kandidata
  • Analiza pozicije
  • Profil pozicije (uključuje sugestije za unapređenja)
  • Evaluacija profila pozicije
  • Top 5 najboljih kandidata za poziciju
  • Upoređivanje profila kandidata i profila pozicije
  • Uputstvo za intervju

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.

Ostale vesti