PC Gameplan | Atria Group

PC Gameplan

Persona Global mobilna aplikacija PC Gameplan, za Android i iOS, uređaje služi za procenu komunikacionih stilova sagovornika.

Namenjena je za integraciju stečenog znanja na treninzima koji u svojoj osnovi imaju model komunikacijskih stilova Persone Global („Vrhunski komunikator”, „Vrhunski prodavac”, „Izgradnja vrhunskih timova”, „Tranzicija do menadžerske pozicije”)

 

Korišćenjem ovog alata:

  • Korisnici dobijaju jedinstveni follow up treninga koji polaznicima omogućava da nakon treninga, kroz procenu komunikacionih stilova svojih sagovornika, kontinuirano unapređuju znanje i veštine stečene na treningu. Prvenstvena namena aplikacije je da učesnicima pomogne u integraciji prenesenog znanja. Takođe, aplikacija može pomoći učesnicima da savladaju buduće komunikacione izazove ili da dobiju smernice kako da konkretnom sagovorniku predstave ideju, proizvod ili uslugu.

Specifičnost alata:

  • Nakon završetka treninga, učesnici dobijaju mogućnost da sa Google Play Store-a ili Apple Store-a preuzmu aplikaciju za neograničeno profilisanje različitih sagovornika tokom 3 meseca od završetka treninga. Po isteku ovog perioda učesnici imaju mogućnost da produže period korišćenja aplikacije, s tim da se ova usluga dodatno naplaćuje.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije online platforme napravite značajnu razliku u svom poslovanju.