PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja | Atria Group
PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

PCM Trener

Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

Datum: 24. i 25. novembar 2022.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

POSTANITE PCM PROFESIONALAC

U stručnim krugovima HR profesionalaca, top menadžera i koučeva, PCM je prepoznat kao premium alat za lični i profesionalni razvoj i kao jedan od najuticajnijih komunikacionih modela današnjice. PCM je toliko uticajan da je našao svoje mesto u NASA-i, Beloj kući, ali i nekim od najuticajnijih kompanija današnjice.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

ŠTA MI DONOSI SERTIFIKAT PCM TRENERA?

Ulaskom u zajednicu sertifikovanih PCM profesionalaca, ne samo da obogaćujete svoje profesionalno i lično iskustvo, već dobijate i jednu potpuno novu karijeru.


PCM treneri i koučevi imaju široku lepezu oblasti rada koja uključuje:

organizovanje otvorenih PCM treninga,

individualni rad sa klijentima kroz analizu i tumačenje njihovih PCM izveštaja,

primenu PCM-a unutar kompanija u domenu razvoja organizacione kulture, upravljanja promenama, procesu regrutacije i selekcije, formiranja timova itd.

ZAŠTO DA SE ODLUČIM ZA PCM?

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja PCM je metoda zasnovana na transakcionoj analizi a osnivač ovog modela, dr. Taibi Kahler je za njeno otkriće dobio prestižnu Bernovu nagradu.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja Za razliku od ostalih razvojnih metoda, PCM je jedini alat na tržištu koji se bavi dubinskom strukturom ličnosti. Dok se ostale komunikacione metode bave rečima, gestima i ponašanjem, PCM se pored toga bavi i razlozima koji pokreću ljudske akcije a koji se nalaze na nivou ljudskog identiteta.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja Čovek može da pogreši u svom radu ali mašina ne može. Pouzdanost PCM izveštaja se zasniva na algoritamskom rešenju pri izradi ličnog profila, dok kouč ili trener naknadno samo tumače tako dobijena rešenja.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja PCM ne nudi uopštena rešenja za izazove u komunikaciji. Umesto toga, PCM personalizuje stres i otkriva predviđajući model ulaska u stres i suočavanja sa životnim promenama svakog pojedinca ponaosob.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja PCM je jedini model koji ukazuje na mogući pravac buduće promene unutar pojedinca ukoliko se steknu uslovi koji pogoduju takvoj promeni.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja Naučićete kako da se obratite različitim tipovima ljudi tako da njihove specifične psihološke potrebe budu zadovoljene.

ŠTA JE POTREBNO DA BIH POSTAO PCM PROFESIONALAC?

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja Potrebno je da dobijete sertifikat PCM trenera ili kouča.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja Atria Group je ovlašćeni distributer Kahler Communication Europe-a i jedina kuća u našem regionu koja organizuje train the trainer PCM edukaciju.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja Naš sertifikat je međunarodno priznat, što znači da vam omogućava rad kako na našem, tako i na bilo kom tržištu u svetu.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

KAKO IZGLEDA EDUKACIJA?

Edukacija za PCM Trenera sastoji se iz 4 odvojena modula.

Trening se održava na engleskom jeziku.

Modul 3 i 4 se izvode u prisustvu master trenera iz Kahler Communication Europe-a koji su ujedno jedini ovlašćeni za sertifikaciju budućih trenera.

Modul 1

Tokom ovog modula učesnici imaju prilike da se upoznaju sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u koučingu. Učesnici tokom prvog modula takođe dobijaju i izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru otkrili benefite poznavanja i primene ovog modela.

Napomena: sadržaj Modula 1 Treninga “PCM Trener” je isti kao sadržaj treninga “Discover PCM” edukacije.


Teme koje se obrađuju na ovom, prvom modulu su:

 • PCM Model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti klijenta
 • Kako predstaviti koučing projekat različitim klijentima
 • Načini komunikacije sa klijentima koji imaju različite strukture ličnosti 
 • Na koji način biramo koje ćemo reči koristiti u razgovoru sa različitim klijentima
 • Kako stvoriti adekvatno atmosferu za rad sa različitim klijentima
 • Kako klijentima sa različitim strukturama ličnosti pomoći u adekvatnom postavljanju ciljeva
 • Kako kroz koučing razgovor prepoznati potrebe različitih klijenata i izgraditi poverenje
Prikaži sve teme

Modul II

Ovaj modul za cilj ima upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima čije javljanje mogu očekivati tokom koučing seansi sa klijentima različitih struktura ličnosti. Učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa dubinskim faktorima u ličnosti koji utiču na klijentove reakcije tokom koučinga. Učesnici takođe dobijaju detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti posebno u situacijama kada kod klijenta opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore.


Teme koje se obrađuju na ovom modulu su:

 • Koja pitanja postavljamo kada se bavimo koučingom?
 • Na koji način nam PCM može pomoći u predviđanju ključnih klijentovih tema kojima će se baviti tokom koučinga
 • Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja kod klijenta
 • Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku
 • Razlike u pristupu u zavisnosti od nivoa stresa kod klijenta
 • Kako kod različitih klijenata podstaći posvećenost ostvarenju postavljenih ciljeva
Prikaži sve teme

Modul III i Modul IV + sertifikacija

Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici prolaze kroz naredne dve faze treninga koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe. 

 • Prolazeći kroz mentorske sesije sa trenerom, učesnici će steći uvid u svoje snage i razvojne oblasti kao budući koučevi i treneri.
 • Radiće na prepoznavanju svih neophodnih obrazaca ponašanja kod učesnika treninga i kako da se suoče sa izazovima u timskom radu sa svojim klijentima. 
 • Prolaziće kroz tehnike upravljanja grupnom dinamikom i kroz praktičnu primenu vežbaće svoje veštine u radu sa trenerom i grupom.
 • Proces sertifikacije sastoji se iz polaganja pisanog testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija tokom kojih učesnici sprovode koučing sesije koristeći PCM model.

Prikaži sve

Kome je namenjen ovaj trening?

HR menadžerima

koji žele svojim zaposlenima da isporuče najkvalitetniji trening i podstaknu njihovo zadovoljstvo

Menadžerima i liderima

koji vode timove i koji žele da podstaknu razvoj zaposlenih

Trenerima i koučevima

koji žele svojim klijentima da isporuče jedan od najrenomiranijih edukativnih programa u svetu

Konsultantima

koji žele da isporuče najveću vrednost za svoje klijente

Obrazovnim radnicima

koji žele da podstaknu razvoj komunikacionih veština i emocionalne inteligencije kod dece i omladine

Svima koji se bave javnim nastupom

i koji su svakodnevno u izazovnoj komunikaciji sa različitim ljudima

Imajući u vidu ubrzano širenje PCM metode u kompanijskim i uopšte edukativnim krugovima, te da u svetu već postoje i akreditovane škole zasnovane na PCM principima, može se sa sigurnošću reći da je PCM zaista edukacija budućnosti. Međunarodna zajednica PCM profesionalaca raste iz dana u dan i svi oni vredno rade na širenju uticaja ove metode vođeni mantrom „PCM svuda, PCM za svakoga“. S obzirom da je Atria Group već godinama prepoznata kao kuća koja rađa profesionalne trenere i coach-eve, zadovoljstvo nam je da u svom portfoliu renomiranih edukacija imamo i edukaciju za PCM trenera.

Datum treninga

24. i 25. novembar 2022.

Lokacija

Beograd (Omogućen i livestream)

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

Process Communication Model je brend pod grupacijom Atria Group, internacionalne konsultantske kompanije sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja.

PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

Pridužite se zajednici koja uvek napravi razliku

Uvrstite PCM u vaše veštine i ostvarite lične i profesionalne ciljeve!

011/4123-410 | +381 60 029 01 37 | office@pcm.rs