PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja | Atria Group
PCM Trener – Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

PCM Trener

Vaša nova karijera u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

Datum: 15. septembar 2022.

POSTANITE PCM PROFESIONALAC

U stručnim krugovima HR profesionalaca, top menadžera i koučeva, PCM je prepoznat kao premium alat za lični i profesionalni razvoj i kao jedan od najuticajnijih komunikacionih modela današnjice. PCM je toliko uticajan da je našao svoje mesto u NASA-i, Beloj kući, ali i nekim od najuticajnijih kompanija današnjice.

ŠTA MI DONOSI SERTIFIKAT PCM TRENERA?

Ulaskom u zajednicu sertifikovanih PCM profesionalaca, ne samo da obogaćujete svoje profesionalno i lično iskustvo, već dobijate i jednu potpuno novu karijeru.


PCM treneri i koučevi imaju široku lepezu oblasti rada koja uključuje:

organizovanje otvorenih PCM treninga,

individualni rad sa klijentima kroz analizu i tumačenje njihovih PCM izveštaja,

primenu PCM-a unutar kompanija u domenu razvoja organizacione kulture, upravljanja promenama, procesu regrutacije i selekcije, formiranja timova itd.

ZAŠTO DA SE ODLUČIM ZA PCM?

PCM je metoda zasnovana na transakcionoj analizi a osnivač ovog modela, dr. Taibi Kahler je za njeno otkriće dobio prestižnu Bernovu nagradu.

Za razliku od ostalih razvojnih metoda, PCM je jedini alat na tržištu koji se bavi dubinskom strukturom ličnosti. Dok se ostale komunikacione metode bave rečima, gestima i ponašanjem, PCM se pored toga bavi i razlozima koji pokreću ljudske akcije a koji se nalaze na nivou ljudskog identiteta.

Čovek može da pogreši u svom radu ali mašina ne može. Pouzdanost PCM izveštaja se zasniva na algoritamskom rešenju pri izradi ličnog profila, dok kouč ili trener naknadno samo tumače tako dobijena rešenja.

PCM ne nudi uopštena rešenja za izazove u komunikaciji. Umesto toga, PCM personalizuje stres i otkriva predviđajući model ulaska u stres i suočavanja sa životnim promenama svakog pojedinca ponaosob.

PCM je jedini model koji ukazuje na mogući pravac buduće promene unutar pojedinca ukoliko se steknu uslovi koji pogoduju takvoj promeni.

Naučićete kako da se obratite različitim tipovima ljudi tako da njihove specifične psihološke potrebe budu zadovoljene.

ŠTA JE POTREBNO DA BIH POSTAO PCM PROFESIONALAC?

Potrebno je da dobijete sertifikat PCM trenera ili kouča.

Atria Group je ovlašćeni distributer Kahler Communication Europe-a i jedina kuća u našem regionu koja organizuje train the trainer PCM edukaciju.

Naš sertifikat je međunarodno priznat, što znači da vam omogućava rad kako na našem, tako i na bilo kom tržištu u svetu.

KAKO IZGLEDA EDUKACIJA?

Edukacija za PCM Trenera sastoji se iz 4 odvojena modula.

Trening se održava na engleskom jeziku.

Modul 3 i 4 se izvode u prisustvu master trenera iz Kahler Communication Europe-a koji su ujedno jedini ovlašćeni za sertifikaciju budućih trenera.

Modul 1

Tokom ovog modula učesnici imaju prilike da se upoznaju sa osnovama PCM modela i mogućnostima njegove primene u koučingu. Učesnici tokom prvog modula takođe dobijaju i izveštaj o dubinskoj strukturi sopstvene ličnosti kako bi na sopstvenom primeru otkrili benefite poznavanja i primene ovog modela.

Napomena: sadržaj Modula 1 Treninga “PCM Trener” je isti kao sadržaj treninga “Discover PCM” edukacije.


Teme koje se obrađuju na ovom, prvom modulu su:

 • PCM Model
 • Različiti načini na koje doživljavamo svet
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
 • Kako prepoznati strukturu ličnosti klijenta
 • Kako predstaviti koučing projekat različitim klijentima
 • Načini komunikacije sa klijentima koji imaju različite strukture ličnosti 
 • Na koji način biramo koje ćemo reči koristiti u razgovoru sa različitim klijentima
 • Kako stvoriti adekvatno atmosferu za rad sa različitim klijentima
 • Kako klijentima sa različitim strukturama ličnosti pomoći u adekvatnom postavljanju ciljeva
 • Kako kroz koučing razgovor prepoznati potrebe različitih klijenata i izgraditi poverenje
Prikaži sve teme

Modul II

Ovaj modul za cilj ima upoznavanje učesnika sa specifičnim temama i procesima čije javljanje mogu očekivati tokom koučing seansi sa klijentima različitih struktura ličnosti. Učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa dubinskim faktorima u ličnosti koji utiču na klijentove reakcije tokom koučinga. Učesnici takođe dobijaju detaljne smernice za moguće intervencije u radu sa različitim tipovima ličnosti posebno u situacijama kada kod klijenta opaze disfunkcionalna ponašanja ili otpore.


Teme koje se obrađuju na ovom modulu su:

 • Koja pitanja postavljamo kada se bavimo koučingom?
 • Na koji način nam PCM može pomoći u predviđanju ključnih klijentovih tema kojima će se baviti tokom koučinga
 • Kako na vreme prepoznati disfunkcionalne obrasce ponašanja kod klijenta
 • Stresne reakcije različitih tipova ličnosti i mogući načini intervencije u tom trenutku
 • Razlike u pristupu u zavisnosti od nivoa stresa kod klijenta
 • Kako kod različitih klijenata podstaći posvećenost ostvarenju postavljenih ciljeva
Prikaži sve teme

Modul III i Modul IV + sertifikacija

Nakon završenog prvog i drugog modula, učesnici prolaze kroz naredne dve faze treninga koju vodi PCM Master Trener ovlašćen od strane Kahler Communication Europe. 

 • Prolazeći kroz mentorske sesije sa trenerom, učesnici će steći uvid u svoje snage i razvojne oblasti kao budući koučevi i treneri.
 • Radiće na prepoznavanju svih neophodnih obrazaca ponašanja kod učesnika treninga i kako da se suoče sa izazovima u timskom radu sa svojim klijentima. 
 • Prolaziće kroz tehnike upravljanja grupnom dinamikom i kroz praktičnu primenu vežbaće svoje veštine u radu sa trenerom i grupom.
 • Proces sertifikacije sastoji se iz polaganja pisanog testa i dodatnih supervizijskih koučing sesija tokom kojih učesnici sprovode koučing sesije koristeći PCM model.

Prikaži sve

Kome je namenjen ovaj trening?

HR menadžerima

koji žele svojim zaposlenima da isporuče najkvalitetniji trening i podstaknu njihovo zadovoljstvo

Menadžerima i liderima

koji vode timove i koji žele da podstaknu razvoj zaposlenih

Trenerima i koučevima

koji žele svojim klijentima da isporuče jedan od najrenomiranijih edukativnih programa u svetu

Konsultantima

koji žele da isporuče najveću vrednost za svoje klijente

Obrazovnim radnicima

koji žele da podstaknu razvoj komunikacionih veština i emocionalne inteligencije kod dece i omladine

Svima koji se bave javnim nastupom

i koji su svakodnevno u izazovnoj komunikaciji sa različitim ljudima

Imajući u vidu ubrzano širenje PCM metode u kompanijskim i uopšte edukativnim krugovima, te da u svetu već postoje i akreditovane škole zasnovane na PCM principima, može se sa sigurnošću reći da je PCM zaista edukacija budućnosti. Međunarodna zajednica PCM profesionalaca raste iz dana u dan i svi oni vredno rade na širenju uticaja ove metode vođeni mantrom „PCM svuda, PCM za svakoga“. S obzirom da je Atria Group već godinama prepoznata kao kuća koja rađa profesionalne trenere i coach-eve, zadovoljstvo nam je da u svom portfoliu renomiranih edukacija imamo i edukaciju za PCM trenera.

Datum treninga

15. septembar 2022.

Lokacija

Beograd (Omogućen i livestream)

Process Communication Model je brend pod grupacijom Atria Group, internacionalne konsultantske kompanije sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja.

Pridužite se zajednici koja uvek napravi razliku

Uvrstite PCM u vaše veštine i ostvarite lične i profesionalne ciljeve!

011/4123-410 | +381 60 029 01 37 | office@pcm.rs