Sertifikacioni trening Ability & Personality test – Saville Assessments | Atria Group

Sertifikacioni trening Ability & Personality test

Steknite kvalifikacije i međunarodno priznat sertifikat (International Accreditation Training Courses) za napredniji pristup u proceni talenata koji donosi vrhunske rezultate

Datum: 09.03.2022.

Saville Assessment (UK) je jedna od vodećih kompanija u oblasti psihometrijskih testova, procene potencijala i performansi zaposlenih. Naše vodeće psihometrijske procene u industriji prihvataju inovacije i postavljaju tržišne standarde pouzdanosti, obezbeđujući vam da precizno i tačno povežete prave talente sa pravim ulogama.

Na ovom sertifikacionom treningu naučićete kako da:

 • analizirate opis posla i kompetencija kako biste utvrdili koliko kandidati ispunjavaju uslove za obavljanje određene pozicije
 • izaberete odgovarajući upitnik ličnosti ili sposobnosti za procenu kandidata ili zaposlenih
 • vodite stručne test i debrief sesije na osnovu rezultata Wave upitnika
 • osigurate pravedan, validan i precizan proces selekcije
 • kako da postavite strateške ciljeve pri zapošljavanju, izgradnji i razvoju talenata
 • koristite Wave Performance Culture Framework u svom svakodnevnom radu
 • predvidite radne performanse i koristite dinamičke individualne i timske izveštaje o kandidatima da biste lakše upravljali procesom selekcije i donosili ispravan izbor

Nakon treninga ćete moći da:

 • odmah dobijete pristup kompletnom paketu „Wave“ procena ličnosti, kao i znanje kako da ih pouzdano koristite pri zapošljavanju, razvoju i upravljanju talentima
 • samostalno koristite integrisani paket „Wave“ rešenja i izveštaja za selekciju, onboarding i razvoj
 • koristite izveštaje o kandidatima ili zaposlenima da biste unapredili proces intervjuisanja i lakše prepoznali najbolje kandidate
 • objektivno i pouzdano profilišete indikatore ponašanja u skladu sa zahtevima pozicije
 • smanjite rizike pri donošenju odluke o zapošljavanju i napravite uži izbor najboljih kandidata
 • precizno identifikujte potencijale svakog pojedinca
 • steknete dublji uvid u ličnost pojedinca i dobijete visokokvalitetnu povratnu informaciju o kandidatima

Wave upitnik

Kao najbolji u klasi upitnika za procenu potencijala i performansi na radnom mestu.

Wave upitnik ličnosti:

 • ✔️ je priznat kao jedino sredstvo za identifikaciju usklađenosti između motiva rada i talenta u okviru radnog mesta
 • ✔️  koristi najbolji format bodovanja za predviđanje učinka na radnom mestu
 • ✔️  je interaktivan – odgovara i generiše izveštaje korisniku na licu mesta pomoću pametne interaktivne veštačke inteligencije (AI)
 • ✔️ pravi razliku između kandidata i rangira ih na svoja tri jedinstvena nivoa
 • ✔️ poseduje najsavremenije norme i najveću validnost za vrednovanje i procenu kandidata
 • ✔️ ima 27 od mogućih 30 zvezdica koje dodeljuje nezavisna recenzija BPS (British Psychological Society)
 • -✔️generiše interaktivno i dinamičko grupno izveštavanje

Wave rešenja

Professional Styles Expert Report

Focus Styles Expert Report

Coaching Report

Performance 360 Expert Report

Resilient Agility Report

Leadership Risk Report

Leadership Impact Report

Development Report

Onboarding Report

Work Roles Report

Swift Analysis Aptitude (Verbal, Numerical & Diagrammatic – Combination Test)

Swift Apprentice Aptitude (Covering Six Aptitude Areas – Combination Test)

Zašto smo drugačiji?

Trening će održati i sertifikovaće vas vrhunski treneri i konsultanti kompanije Saville Assessment (Willis Towers Watson Public Limited) u saradnji sa Atria Group International SEE.

Učićete od eksperata koji su vodeći poznavaoci psihometrijskih testova koji se koriste u menadžerskoj i HR praksi.

Bićete obučeni za korišćenje najprestižnijih alata u oblasti poslovne psihologije koji se primenjuju u Talent & Performance menadžmentu.

Naš napredniji pristup u proceni zaposlenih će vam pomoći da uspešno kreirate strateški plan pri zapošljavanju, razvoju i izgradnji talenata.

Upoznaćete svoje snage, razvojne oblasti kao i preferirane stilove radnog ponašanja kroz lično iskustvo i personalizovane izveštaje u okviru Wave upitnika ličnosti i sposobnosti

Postaćete deo odabranog kruga HR profesionalaca koji će raditi sa nama po ekskluzivnim uslovima

Kome je trening namenjen?

HR profesionalcima i osobama koje se bave regrutacijom, selekcijom, izgradnjom timova i koji konstantno transformišu načine na koje kompanija upravlja talentima.

Pored otvorenog treninga, za vas možemo organizovati i in-house sertifikaciju, a sam sadržaj je prilagođen potrebama vaše kompanije.

VK vrhunski komunikator Atria

Trening se sastoji od:

 • Pripremnog dela – koji sadrži popunjavanje svog ličnog asesmenta Professional Styles Expert Report, putem kojeg će se učesnici treninga upoznati sa svojim profesionalnim stilovima, motivima, talentima, potencijalom svojih kompetencija kao i svojom preferiranom kulturom ponašanja u radnom okruženju.
 • Radioničarskog dela – Učesnici prolaze kroz najbitnije elemente psihometrijskog testiranja i kroz interaktivne vežbe isprobavaju sve alate na samom treningu.

Datum treninga: 

09.03.2022.

Trajanje treninga:

4 dana

Lokacija:

Atria Group

 011/4123-470 |  +381 60 029 0069 |  info@savilleassessment.rs