Prezentacijske veštine – neophodnost ili mit? | Atria Group
Prezentacijske veštine – neophodnost ili mit?

Prezentacijske veštine – neophodnost ili mit?

Često čujemo ljude koji kažu da prezentacijske veštine njima nisu potrebne jer se ne bave javnim nastupom ili ne drže prezentacije u okviru svog posla. Međutim, svaki put kada želimo da uverimo nekoga u našu ideju, da iznesemo svoj stav o nekoj temi, želimo da naš predlog bude prihvaćen, da prodamo neki proizvod ili uslugu, da predstavimo sebe u boljem svetlu i slično, mi prezentujemo. Bilo da su u pitanju kolege, bord direktora, klijent, kupac, masa ljudi ili samo jedan čovek ispred nas, prezentacijske veštine su nam neophodne. Usklađenost verbalne i neverbalne komunikacije, položaj tela, gestikulacija, korišćenje glasa, izbor pravih reči…sve je to ono što nam može pomoći da ostvarimo neki svoj cilj.

POSTAVLJA SE PITANJE KAKO?

Osnovno pravilo koje važi za bilo koju prezentaciju jeste: Upoznajte svoju publiku! Ukoliko ste se pripremili za prezentaciju, sigurni smo da imate mnogo informacija o temi koju želite da prezentujete. Na šta staviti fokus? Kako to uraditi? Da biste uspešno odgovorili na ova pitanja, potrebno je da upoznate vašu publiku, posebno one osobe koje su nam najvažnije na prezentaciji. Možete da saznate pol, starosnu strukturu ljudi, obrazovanje, interesovanja, očekivanja, iskutsvo, a u razgovoru sa njima i koliko su upoznati sa temom. Upoznavanje publike je krucijalno, jer će vam svest o tipu publike dati ideju o tome na koji način treba razvijati temu o kojoj govorite i kako da iskoristite ton govora. Prilagodite svoj način izražavanja slušaocima. Način slanja informacija uskladite sa komunikacijskim stilom publike. Nemojte koristiti reči koje nisu svima razumljive, poštapalice, skraćenice i žargonske reči. Naglasite vezu između teme i njene važnosti za publiku. Ukažite i pokažite im zašto je to bitno za njih!

Još jedan faktor na koji treba da obratite posebnu pažnju je broj ljudi tj. veličina grupe ispred koje prezentujete. Važe različita pravila kada jednoj osobi predstavljate nešto i kada prezentujete velikom auditorijumu.

PRODAJEM, IZNOSIM STAV, PREDSTAVLJAM IZVEŠAJ= PREZENTUJEM!

Kako bi što bolje pripremili svoje klijente za buduće izazove, kompanija Atria Grup, u okviru svog programa Professional Presentation Live (PPL), ima različite module prilagođene situacijama u kojima se možete naći kao prezenter. Svaki od ovih modula namenjen je razvoju prezentacijskih veština u zavisnosti od veličine i karakteristika publike kojoj se obraćate.

PREZENTACIJSKE VEŠTINE I MALA GRUPA LJUDI

Prezentacija malom broju ljudi je nešto sa čime se najčešće srećemo u svakodnevnom radu i životu. Ove prezentacije mogu da obuhvataju širok opseg različitih tema, bilo da je u pitanju predstavljanje izveštaja, ideje, prodaja, sastanak sa klijentom i slično. Ono za šta vas ovaj model treninga Professional Presentation Live (PPL) priprema jesu uznemirujuće situacije koje se mogu desiti na prezentaciji, različita raspoloženja publike koja utiču na prezentaciju, kao i neprijatna pitanja koja vam vaši slušaoci mogu postaviti.

PREZENTACIJSKE VEŠTINE I PRODAJA

Predstavnici prodaje imaju otprilike jedan sat da ubede u snagu svojih proizvoda ili usluga potencijalne kupce, koji će im postavljati teška pitanja. Prezentacijske veštine u ovim slučajevima često su najvažniji faktor koji dovodi do prodaje. Ako znate kako da se obratite osobi preko puta vas, da joj predstavite svoj proizvod, uslugu ili ideju na način na koji ona želi da joj to predstavite vaša prodaja može da bude podignuta na jedan viši nivo.

PREZENTACIJSKE VEŠTINE I PREZENTACIJA BORDU DIREKTORA

Ključni predstavnici kompanija moraju da drže prezentacije na sve većem broju sastanaka sa klijentima, kao i na konferencijama. Priprema za prezentacije, sastanke i finansijske preglede u velikoj meri je potpomognuta ako izvršni direktor vežba kako da upravlja raznim vrstama teških pitanja koja nastaju u takvim prilikama.

PREZENTACIJSKE VEŠTINE I PREZENTACIJA JAVNIH LIČNOSTI

Lideri ministarstava, državnih organa, gradonačelnikovog kabineta, kao i raznih profesionalnih i društvenih organizacija, često se nalaze u situacijama u kojima moraju da predstave svoje stavove u vezi sa brojnim osetljivim temama. Prezentacijska obuka koja je posebno prilagođena za ovu ciljnu grupu pružiće im neophodnu pomoć.

PREZENTACIJSKE VEŠTINE I PREZENTACIJA KANDIDATA ZA POSAO

Sudbina i egzistencijalna budućnost pojedinaca i čitavih porodica, kao i uspeh kompanija u potrazi za stručno obučenim menadžerima, mogli bi da zavise od toga da li je profesionalno pripremljeni kandidat sposoban da na pravi način prikaže svoje znanje pred potencijalnim poslodavcem. Trening Professional Presentation Live (PPL) vam pomaže da naučite kako da na realističan i ubedljiv način predstavite sebe i svoje karakteristike.

Verujemo da ste već sada primetili koliko su prezentacijske veštine neophodne u svakodnevnom poslu i životu, i da ste već i u toku samog čitanja teksta pronašli oblasti u kojima su vam ove veštine od presudnog značaja. Dobra stvar je što ih možete uvežbavati i razvijati. Prvu priliku za to imate već 17. aprila, kada će se održati otvoreni trening prezentacijskih veština Professional Presentation Live (PPL) u okviru kompanije Atria Grup. Pridružite nam se na treningu i postanite i vi vrhunski prezenter!

Za više informacija o ovom programu, prijavi i njegovoj ceni kontaktirajte nas putem telefona 011/4123-410 ili 060/029-0069 ili na se prijavite putem linka PPL.

Ostale vesti