Promena organizacione kulture | Atria Group

Promena organizacione kulture

Ovaj projekat je prevashodno namenjen srednjim i velikim preduzećima koja imaju potrebu za značajnom promenom načina razmišljanja menadžmenta i zaposlenih, potrebu za drugačijim menadžerskim stilovima, novim načinima rada ili drugačijem pristupu poslovnim procesima, teže promeni poslovne strategije, planiraju izlazak na nova tržišta, nalaze se pred procesom akvizicije ili spajanja sa drugom firmom ili se nalaze na pragu organizacionih promena.

Specifičnost projekta:

Ključni elementi uspešne implementacije projekta „Promena organizacione kulture“ su:

 • Podrška i potpuna posvećenost top menadžmenta i ključnih lidera organizacije projektu
 • Usaglašavanje menadžmenta organizacije, preuzimanje rukovođenja nad projektom i odgovornost za implementaciju
 • Fokus na uvođenje i integraciju novih ponašanja koja su usklađena sa novom organizacionom kulturom
 • Uključivanje dovoljno velikog broja ljudi u proces promene
 • Usaglašavanje poslovnih procesa sa novom organizacionom kulturom
 • Merenje, prilagođavanje i ponovno merenje

Tipične faze projekta:

Tipičan projekat „Promena organizacione kulture“ sadrži pet faza od kojih svaku odlikuju različite specifičnosti i jasno merljivi poslovni i ponašajni indikatori. Faze promene organizacione kulture su sledeće:

 • Otkrivanje
 • Razvoj
 • Uključivanje
 • Širenje
 • Održivost

Očekivani ishodi:

 • Po završetku projekta firme se mogu susresti sa boljim poslovnim rezultatima, povećanom efikasnošću rada, boljim korišćenjem internih resursa, kao i sa integracijom željenih ponašanja koja podržavaju strategiju kompanije. Obnovu naučenog gradiva kroz interaktivne zadatke i vežbe za integraciju
 • Pristup dodatnim materijalima za učenje i integraciju

Želite projekat prilagođen potrebama vaše kompanije?

Koristeći jedinstvene kombinacije različitih alata za procenu, treninga, shadowing procesa, mentorstva i individualnog i timskog koučinga formiramo smislenu celinu koja će se usaglasiti sa vašim, internim HR aktivnostima.