Promotivni događaji | Atria Group

Kalendar promotivnih događaja

2022.

Promotivni događaji
Promotivni događaji

14.12.2022.

Beograd

WALLBREAKERS poslovna simulacija

 

  • PREZENTACIJA

trajanje: 14-17h

info:  www.atria.rs

Promotivni događaji

15.12.2022.

Beograd

Kako uskladiti lidere sa strateškim zahtevima kompanije?

 

  • CASE STUDY | Interaktivna radionica

 

trajanje: 17:30 – 19:30h

info: www.savilleassessment.rs