Promotivni događaji | Atria Group

Kalendar promotivnih događaja

2023.

Promotivni događaji
Promotivni događaji

4.4.2023.

Beograd

Out of the Box Thinking

trajanje: 15-17h

info:  www.atria.rs

Promotivni događaji

5.4.2023.

Beograd

Kako uskladiti lidere sa strateškim zahtevima kompanije?

 

  • CASE STUDY | Interaktivna radionica

 

trajanje: 17:30 – 19:30h

info: www.savilleassessment.rs

Promotivni događaji

11.4.2023.

Beograd ili online

Holistic coaching – Pogled na celovitost života

Trajanje: 18.30 – 20.30h
Info: www.erickson.rs

Promotivni događaji

25.4.2023.

Beograd

WALLBREAKERS poslovna simulacija

 

  • PREZENTACIJA

trajanje: 14-17h

info:  www.atria.rs

Promotivni događaji

9.5.2023.

Beograd ili online

Efikasna komunikacija sa decom kroz PCM

Metodologija: Process Communication Model (PCM)

Trajanje: 18 – 20h

Više informacija: www.pcm.rs