Pronađite IT talente koji su vam potrebni | Atria Group
Pronađite IT talente koji su vam potrebni

Pronađite IT talente koji su vam potrebni

Prema SHL podacima šanse da stručnjaci u IT oblasti pronađu ili zadrže posao nikada nisu bile veće. IT stručnjaci ne samo da imaju širok spektar tehnoloških kompanija među kojima mogu da biraju već, budući da ostvarenje većine prioriteta poslovnih lidera danas zavisi od neke vrste tehnologije, postoji i veliki broj različitih industrija i funkcija među kojima mogu da biraju. Ovo znači da rukovodioci IT odeljenja moraju da urade više da privuku zaposlene sa pravom kombinacijom veština i iskustva kako bi pomogli organizaciji da na najbolji način iskoristi nove tehnološke mogućnosti. U nastavku slede četiri saveta koja bi svi IT Menadžeri trebali da primene.

Zastupajte brend poslodavca

Danas se sve više informacija o kompanijama širi putem neformalnih kanala, na primer zaposleni u nekoj kompaniji dele na društvenim mrežama svoje mišljenje o tome kako je raditi za tu kompaniju. IT Menadžeri koji su najefikasniji u privlačenju talenata često imaju pametan i dosledan online profil koji koriste da tržištu rada projektuju pozitivnu sliku o kompaniji. Ovo ne znači samo da imate sređen LinkedIn profil već i da ste uključeni u interakciju na društvenim mrežama putem organizacijskih naloga kako biste preneli pozitivnu poruku o tome kako je raditi u vašoj kompaniji.

Tražite “pasivne kandidate”

Pasivni kandidati su zaposleni sa odgovarajućim veštinama i iskustvom za datu ulogu ali koji ne razmatraju aktivno da promene poslodavca ili radno mesto u okviru iste kompanije.  Menadžeri često već znaju jedan broj ovakvih kandidata. IT Menadžeri bi trebali, ne samo da svojim HR poslovnim partnerima skrenu pažnju na ove osobe već takođe da sa pasivnim kandidatima obave neformalni razgovor o novim mogućnostima. Ovo povećava verovatnoću da će pasivni kandidat zaista da sasluša koja prilika mu se pruža, budući da su oni često više zainteresovani da ovakve stvari čuju od nekog iz svoje mreže, umesto od regrutera.

Ubrzajte donošenje odluka o zapošljavanju

IT menadžeri često žele da se upoznaju i da saznaju više o većem broju kandidata. Kako bi ubrzali donošenje odluka o zapošljavanju oni mogu da urade nešto veoma jednostavno – da u svojim kalendarima odrede vreme za donošenje odluke kako bi se u većoj meri posvetili ovoj aktivnosti i obezbedili feedback kandidatima na vreme. Takođe, mogu da ograniče broj drugih IT stakeholder-a koji su uključeni u donošenje odluke.  Brz proces regrutacije će doprineti pozitivnom iskustvu kandidata i sprečiti gubitak talenata zbog konkurenata.

Unapred razmišljajte o onboarding-u

Nakon što je doneta odluka da se zaposli određeni kandidat onboarding može da bude poslednja potencijalna prepreka koja će kandidata odvratiti od priključivanja organizaciji. IT Menadžeri mogu ovo da izbegnu time što će podeliti različite materijale i osnovne informacije o organizaciji sa novim zaposlenima, pre nego što oni počnu da rade, kako bi se upoznali sa glavnim projektima i aktivnostima. Takođe, korisno je identifikovati sastanke ili socijalne aktivnosti u koje se novozaposleni mogu uključiti pre nego što počnu sa radom, a koje mogu biti izbalansirane sa njihovim trenutnim poslom. Ovo kandidatima pruža priliku da se povežu sa kolegama i da dobiju pravu sliku o kompaniji pre nego što se pridruže.